Grant Moravskoslezského kraje 2014

 

Vyšetřování sluchu u novorozenců a malých dětí – podpora MS kraje

(grant MS kraje 2014 - Časná a spolehlivá detekce poruch sluchu u dětí - předpoklad kochleární implantace)

 

Moravskoslezský kraj zaujímá mezi ostatními kraji výjimečné postavení. Od r. 2010 je jako v jediném kraji v celé republice prováděn plošný screening sluchu u všech narozených novorozenců. Je to díky výborné spolupráci ORL kliniky s neonatologickým oddělením FN Ostrava, ale i díky spolupráci se všemi porodnicemi a neonatologickými jednotkami v MS kraji.

Rozvoj programu kochleárních implantátů (první operace ve FNO byla provedena v r. 2013), který se screeningem sluchu úzce souvisí, vyžaduje moderní přístrojové vybavení pro upřesnění diagnostiky sluchové vady již u nejmenších dětí.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválili finanční dotaci ve výši 550 tis. Kč na podporu grantové žádosti ORL kliniky Fakultní nemocnice Ostrava - Časná a spolehlivá detekce poruch sluchu u dětí - předpoklad kochleární implantace. Finanční podpora byla poskytnuta v rámci dotačního programu MS kraje „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014". Za přidělené prostředky bude nakoupeno zařízení pro vyšetřování sluchové dráhy a hodnocení kvality nastavení sluchových pomůcek (sluchadel, kochelárních implantací) – VRA (vizuálně potencovaná audiometrie), BERA (vyšetřování evokovaných potenciálů) a HearLab (komplexní hodnocení sluchu). Nákup přístrojů je realizován na podzim 2014.

Jsme přesvědčeni, že realizace projektu a nákup nových diagnostických přístrojů výrazně zlepší diagnostické možnosti našich malých pacientů.

Za malé pacienty se sluchovou vadou děkuje

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta ORL kliniky
vedoucí Centra kochleárních implantací Ostrava

Ostrava 25.10.2014

 

"VRA"

 
 

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání