prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Vzdělání

 • 2014: Jmenování profesorem otorinolaryngologie

 • 2007: Ukončení managerského studia MBA

 • 2007: Jmenování docentem otorinolaryngologie

 • 2000-dosud: Soudní znalec v oboru otolaryngologie

 • 1997-2001: Postgraduální doktorské studium LF UK Hradec Králové (Ph.D.)

 • 1991: II. atestace z otolaryngologie

 • 1986: I. atestace z otolaryngologie

 • 1977-1983: Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc (MUDr.)

 

Profesní historie

 • 2006-dosud: Přednosta, Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava
 • 1992-2006: Primář ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku
 • 1983-1992: Lékař ORL oddělení KÚNZ Ostrava

 

Odborné společnosti

 • Společnost ORL a chirurgie hlavy a krku

 • Mezinárodní společnost dakryologická a suchého oka

 • Německá otorinolaryngologiecká společnost

 

Redakční rady

 • Otolaryngologie a foniatrie

 • Edice Medicína hlavy a krku

 

Recenzent časopisu

 • Laryngoscope

 • Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

 • Folia microbiologica

 • Open Otolaryngology

 • Medical Science Monitor

 • Expert review of Ophthalmology

 • Endoskopie

 • Skripta Medica

 • Medicína pro praxi

 • Otolaryngologie a Foniatrie


Oblasti zájmu

 • Chirurgie slzných cest

 • Endonazální chirurgie (FESS)

 • Onkologie v ORL oblasti

 • Chirurgie štítné žlázy

 • Kochleární implantace a screening sluchu

 • Publikační a přednášková činnost

 

Ocenění

 • Kutvirtova cena České ORL společnosti za nejlepší publikaci r. 2004

 • Kutvirtova cena České ORL společnosti a CHHK za nejlepší publikaci r. 2011

 • Kutvirtova cena České ORL společnosti za nejlepší publikaci r. 2012

 

Pedagogická činnost

Vysokoškolská - pregraduální

 • Výuka a vedení stáží, přednášky pro studenty LF MU FDN Brno (2003-2013)

 • Docent otorinolaryngologie LF UP Olomouc (2008-2014)

 • profesor otorinolaryngologie LF Ostravské univerzity (2014 – dosud)

 

Postgraduální

 • lektor kurzů

  • Kurs septorinoplastik a endoskopické chirurgie PND, Ružomberok (1998-2004, 2015)

  • Operační kurzy hlavy a krku, Brno (2009-dosud)

  • Operační kurzy chirurgie slinných žláz, mikrochirurgie hrtanu, Ostrava (2011-dosud)

  • Kurs chirurgie hrtanu a fonochirurgie (Würzburg), 2015)

 

Organizace seminářů

 • Oblastní ORL semináře (6x ročně, od 1992-dosud)

 • Celostátní seminář – Beskydský ORL den (1993-dosud)

 

Odborné vedení studentů

Doktorandské studium

 • 5 studentů

Granty

 • řešitel/spoluřešitel 5 IGA grantů

 • řešitel/spoluřešitel dalších 8 grantů

 

Zahraniční pobyty

Zahraniční studijní pobyty

 • 2012: Erlangen (prof. Iro, prof. Zenk)

 • 2011: Marburg (prof. Weber, prof. Werner)

 • 2008: Mayo Clinic Rochester (Minnesota, USA) - 1 měsíc

 • 2008: Freiburg (prof. Laszig) 1 týden

 • 2007: ORL klinika Erlangen (prof. Iro) - 1 týden

 • 2002: ORL klinika Vídeň (AKH - prof. Ehrenberger) - Medical Internship Program OSI - 1 měsíc

 • 2001: ORL klinika Graz (prof. Stammberger) - Medical Internship Program OSI - 1 měsíc

 • 2000: ORL klinika Salzburg (prof. Albegger) - Medical Internship Program OSI - 1 měsíc

 • 1999: Mayo Clinic Rochester - 4 týdny

 • 1998: Cornell Seminar Salzburg - 1 týden

 • 1997: ORL oddělení Městské nemocnice Fulda (prof. Draf) - 1 týden

 • 1997: ORL klinika (Kopfklinik) Univ. Nemocnice Würzburg (prof. Helms) - 1 týden

 • 1996: Královská národní ORL klinika Londýn (prof. Lund) - 3 týdny

 • 1995: ORL klinika Univ. Nemocnice A. Z. V. U. B. Brussel (prof. Clement) - 2 týdny

 • 1991: ORL oddělení Městské nemocnice Bad Hersfeld (prim. Rehurek) - 2 týdny

 • 1991: ORL oddělení Landeskrankenhaus Klagenfurt - 3 týdny

 

Publikační činnost

 • monografie 4

 • učebnice a učení texty 7x

 • kapitoly monografiích 30 kapitol v celkem 14 monografiích

 • články v časopisech s impakt faktorem 31/z toho 1 autor 16x

 • ostatní články v recenzovaných časopisech (bez časopisů s IF) 125

 

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání