XIX. Beskydský ORL den "Chrápání"

 
Ostravice, 1.-2.11.2013

Již 19. ročník nadregionální akce „Beskydský ORL den" pořádaný ORL klinikou FN Ostrava se tradičně konal v krásném prostředí rekreačního areálu Sepetná v Ostravici. Semináře se zúčastnilo rekordních 270 účastníků z celé České republiky a ze Slovenska.

Odborný program probíhal formou panelu, který moderoval doc. Komínek (ORL klinika FN Ostrava). Členy panelu byli dále prof. Šonka (Neurologická klinika VFN Praha), dr. Novák (Klinika dětské neurologie FN Ostrava), prof. Plzák a prof. Klozar (1. ORL klinika Praha-Motol), prof. Chrobok (ORL klinika Hradec Králové), prof. Šlapák (ORL klinika Brno), dr. Pniak (ORL klinika FN Ostrava), dr. Pavelec (ORL amb. Plzeň), dr. Ondrová (ORL klinika Brno). Kostru semináře tvořily krátké přednášky a kasuistiky k tématu, ke kterým se bohatě diskutovalo (cca 2/3 času bylo věnováno diskusi), což zajistilo pozornost nejen členů panelu ale především všech posluchačů.

Se základními charakteristikami poruch ve spánku, rozdíly mezi chrápáním a spánkovou apnoí referoval v úvodu Šonka. Diagnostikou poruch dýchání ve spánku se zabýval Novák. Zdůraznil význam odlišení prostého chrápání od spánkové apnoe. V ambulanci je užitečné užívat dotazník – Epworthská škála spavosti, je jednoduchý, pacientům jej může rozdávat sestra a lékař nijak nezdržuje. Byl vymezen rozdíl mezi jednodušším polygrafickým vyšetřením a polysomnografií. Polysomnografii lze provádět pouze ve specializovaných centrech, na rozdíl od ní se u polygrafie (často prováděné i na ORL odděleních) se neměří EEG, EMG (elektromyogram svalů brady) ani EOG (elektrookulogram). Shoda všech panelistů byla především v tom, že u každého nemocného před tím, než jej začneme léčit, je dnes indikace vyšetření ve spánkové laboratoři minimálně polygraficky. Zatímco v 90. Letech minulého století bylo možné odlišení apnoe a chrápání odlišit pouze na základě anamnézy, dnes již pouhá anamnéza a klinické ORL vyšetření bohužel nestačí.

O chirurgii chrápání, jejích indikacích hovořil Klozar, o chirurgii nosu pak Pniak. Operace nosu (septoplastiky, turbinoplastiky) nelze považovat za alternativu léčby syndromu spánkové apnoe (OSA), kterou je léčba přetlakovým přístrojem. Operace nicméně může podstatně zlepšit kvalitu života a tím i zlepšit tolerování přetlakového přístroje. Velmi zajímavou součástí první části programu byla i přednáška Chroboka s Komínkem o alternativních způsobech měření nosního odporu, v přednášce pak zaujala nová Kochrova pravidla.

Druhou část odborného programu zahájil Šonka, který referoval o možnostech konzervativní léčby poruch dýchání, zejména o přetlakové terapii, která je v současnosti zlatým standardem léčby OSA. Zajímavou debatu vyvolala přednáška Plzáka, který referoval o vztahu medicíny založené na důkazech a poruchách dýchání ve spánku. Poukázal na relativně nižší úroveň důkazu efektivity chirurgické léčby OSA v porovnání s přetlakovou terapií. V současnosti se jeví jako nejslibnější tzv. víceúrovňová chirurgie (multi-level surgery), která v jedné době zasahuje více etáží dýchacích cest.

Pavelec referoval o moderních způsobech vyšetření dýchacích cest, zejména DISE (Drug-induced sleep endoscopy) a tím pádem o možnostech přesnějšího zacílení chirurgické léčby na místo obstrukce dýchacích cest ve spánku.

Problematika poruch spánku u dětí se liší od dospělých pacientů a referovala o nich Ondrová. U dětí není reálné provádět u všech dětí s chrápáním monitoraci spánku, navíc léčebný přístup

Se liší od dospělých pacientů. Primárně je indikována chirurgická léčba- tonzilektomie a adenoidektomie. Přípustná je i tonzilotomie.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se současnými možnostmi diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku. Svou mezioborovostí tak byla tato problematika posunuta na zcela jinou úroveň. Z tohoto pohledu seminář splnil očekávání většiny účastníků.

Po odborném programu následoval tradiční společenský večer s tancem, kde byly navázány nebo utuženy přátelské a pracovní kontakty a dozněly kuloárové diskuse k přednášeným tématům. S velkou odezvou se setkala ochutnávka vína se skvělými hudebníky, nechybělo ani tradiční „půlnoční překvapení".

Závěrem lze shrnout, že se pořadatelům podařilo udržet dobrou úroveň této krátké ale velmi intenzivní akce a to jak v odborné části, tak i části společenské. Organizátoři se těší na jubilejní již XX. Beskydský ORL den, který se bude konat v tradičním termínu – prvním víkendu v listopadu, tj. ve dnech 7.-8.11.2014.

 

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
ORL klinika FN Ostrava

Fotogalerie

 

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 805
Emailpavel.kominek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Marcela Kowalská
Telefon+420 597 375 802
Emailmarcela.kowalska@fno.cz
Objednání k vyšetření
RECEPCE OD 13:00 - 15:00
Telefon+420 597 373 275
×
PředchozíDalší
Načítání