Lůžková část Kliniky infekčního lékařství

 • (Stanice JIP Kliniky infekčního lékařství)

  Stanice JIP (jednotka intenzívní péče)

  Staniční lékař:
  MUDr. Jiří Sagan

  Další lékařky:
  MUDr. Daniela Bartková
  MUDr. Eva Kostřicová

  Počet lůžek: 6

  Stanice je zaměřena na péči o dětské a dospělé pacienty s infekčními nemocemi, kteří vyžadují intenzivní péči - monitorování základních životních funkcí a intenzivní léčbu. JIP se specializuje na hospitalizaci pacientů se závažným průběhem neuroinfekcí jako jsou hnisavé meningitidy, klíšťové encefalitidy, ale i jiné záněty centrálního nervstva. Dále jsou to pacienti se sepsí, závažným průběhem průjmových onemocnění, které komplikuje porucha ledvinných funkcí, ale i s těžkým průběhem libovolného infekčního onemocnění.

  JIP je vybavena dvěma podtlakovými pokoji k izolaci závažných respiračních nemocí, přístroji pro monitorování životních funkcí, pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů, včetně možnosti umělé plícní ventilace u 3 dospělých pacientů, kteří jsou následně překládáni na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) FN Ostrava. Spolupráci s Oddělením pediatrické resuscitační a intenzivní péče Kliniky dětského lékařství využíváme u těžce probíhajících infekcí u dětí, např. meningokokové onemocnění.

  Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou často omezeny, vzhledem k charakteru pracoviště a onemocnění. Přesto mohou být individuálně domluveny s lékařem JIP.

  Informace na zdravotní stav podá ošetřující lékař osobně, v omezení míře i telefonicky, samozřejmě vždy se svolením pacienta.

Lůžkové stanice Kliniky infekčního lékařství

Návštěvy na stanicích probíhají mezi 15 a 18 hod. Příbuzní mohou komunikovat s nemocnými na balkonových ochozech nebo jim v některých případech může lékař povolit návštěvu u lůžka. Informace o zdravotním stavu podává ošetřující lékař telefonicky či osobně, samozřejmě vždy se svolením pacienta.

 • (Stanice D1)

  Stanice D1 Kliniky infekčního lékařství

   

  Staniční lékařka:
  MUDr. Lenka Olbrechtová

  Další lékařky:
  MUDr. Simona Guimarães da Silva
  MUDr. Barbora Hrstková
  MUDr. Jaroslava Žídková 

  Je zaměřena na diagnostiku a zejména léčbu především dospělých pacientů s infekčními nemocemi, kteří vyžadují standardní péči. V případě potřeby zde mohou být umístěni i dětští pacienti v doprovodu rodiče. Spektrum pacientů je různorodé, řídí se sezonou, epidemickým výskytem přenosných onemocnění, řada  pacientů (dospělých) je zde překládána z JIP k doléčení. Lůžka této stanice využívá v případě potřeby HIV centrum kliniky.

 • (Stanice D2)

  Stanice D2 Kliniky infekčního lékařství

   

  Staniční lékařka:
  MUDr. Lubomíra Hozáková, Ph.D.

  Další lékařky:
  MUDr. Alexandra Viteková
  MUDr. Kristýna Jagošová
  MUDr. Andrea Gondová
  MUDr. Kateřina Pohludková

   

  V její východní (modré) části jsou převážně hospitalizováni muži (zpravidla zde bývají umístěni již chlapci nad 10 let věku), v západní (růžové) části pak ženy se stejnou věkovou strukturou. Řada pacientů (dospělých) je zde překládána z JIP k doléčení.

   

  Spektrum nemocí:

  Gastroenteritidy včetně postantibiotických, erysipely (růže) či jiné infekce kůže, mononukleózy, pásové opary, horečnaté stavy po návratu ze subtropů a tropů, neuroinfekce

 • (Stanice D3)

  Stanice D3 Kliniky infekčního lékařství

   

  Staniční lékař:
  as. MUDr. Petr Širůček

  Další lékařky:
  prim. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
  MUDr. Magdalena Surovcová 
  MUDr. Diana Kroupová

   

  Stanice je koncipována jako dětská, většinu nemocných tvoří pacienti do 10 let věku. U dětí do 6 let je samozřejmostí možnost hospitalizace s rodičem, u starších také,  ale pobyt rodiče je zpoplatněn (výjimku tvoří handicapovaní pacienti, kde zdravotní pojišťovna péči uhradí po souhlasu revizního lékaře). Součástí stanice jsou dva samostatné boxy po jednom lůžku pro možnost izolace. Doléčují se zde děti přeložené z intenzivní péče naší kliniky, ale i děti z Kliniky dětského lékařství FN Ostrava s přenosnou nemocí.

  Spektrum nemocí:

  gastroenteritidy, exantémy, mononukleózy, neuroinfekce, sezonně chřipky


Přednosta
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Telefon+420 597 374 278
Emailludek.roznovsky@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Šárka Kumorová
Telefon+420 597 374 294
Emailsarka.kumorova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 480
×
PředchozíDalší
Načítání