Dekontaminační box se sprchou na Klinice infekčního lékařství

 

Klinika infekčního lékařství (KIL) Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) získala investiční dotaci z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč na projekt – pořízení dekontaminačního boxu se sprchou pro jednotku intenzivní péče (JIP) – izolační boxy.

Účelové určená investiční dotace – nákup dekontaminačního boxu se sprchou, byla pořízena s cílem zajistit funkčnost Operačního plánu Vysoce nebezpečné nákazy v Moravskoslezském kraji a zvýšit bezpečnost zdravotnických pracovníků KIL FNO při ošetřování potencionálních „kontaktů" s pacienty s vysoce nebezpečnou nákazou.

Dekontaminační box se sprchou dodala firma EGO Zlín, spol. s r. o., která je významným výrobcem a dodavatelem komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků.

Při předání dekontaminačního boxu se sprchou byla pracovníky EGO Zlín, spol. s r. o. provedena odborná instruktáž a praktické zacvičení zaměstnanců technického úsek FN Ostrava, kteří se seznámili se stavbou, zprovozněním a následným složením dekontaminačního boxu a sprchy.

Složený dekontaminační box se sprchou je uložen v příručním skladu v blízkosti JIP kliniky, kde je trvale k dispozici pro případ použití.

Využití dekontaminačního boxu se sprchou při případném přijetí „kontaktů" s vysoce nebezpečnou nákazou do FN Ostrava, podrobný návod na instalaci a použití je rovněž uvedeno v dokumentu „Rozhodnutí ředitele FN Ostrava R-13-04 Postup při podezření na vysoce nakažlivou nemoc ve FNO".

Manipulace s dekontaminačním boxem se sprchou, tj. stavba, zprovoznění a následné složení, kontrola celistvosti povrchu, pravidelná revize zařízení, bude zkoušeno a ověřováno jak zdravotnickými zaměstnanci KIL, tak i zaměstnanci technického úseku v pravidelných intervalech alespoň jednou ročně.

  • Click to enlarge p1090338.jpg
  • Click to enlarge p1090340.jpg
  • Click to enlarge p1090341.jpg
  • Click to enlarge p1090365.jpg
  • Click to enlarge p1090368.jpg
  • Click to enlarge p1090369.jpg
  • Click to enlarge p1090371.jpg
  • Click to enlarge p1090385.jpg

Přednosta
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Telefon+420 597 374 278
Emailludek.roznovsky@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Šárka Kumorová
Telefon+420 597 374 294
Emailsarka.kumorova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 480
×
PředchozíDalší
Načítání