Ceník placených služeb

 
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace  
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč
   
Administrativní výkon - na žádost pacienta (Úp, MěÚ, OSSZ,...) 220 Kč
Zpráva odborného lékaře 220 Kč
Zpráva pro policii, soudy a pod. 440 Kč
   

Vyplnění pojistky + příprava zdrav. dokumentace 
 - oznámení pojistné události. oznámení úrazu

440 Kč
Výpis úrazové pojistky 440 Kč
Výpis z dokumentace pro životní pojistku (podrobný) 660 Kč
   
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 440 Kč
Podrobný výpis z dokumentace na žádost pacienta 660 Kč
   
Ambulance cestovní medicíny  
OČKOVÁNÍ   
VAKCINA  
Očkování na žádost fyzické osoby ( vakcínu si hradí pacient sám) 150 Kč
Vystavení mezinárodního cestovního průkazu 60 Kč
Poučení pacienta před cestou do zahraničí 150 Kč
Vystavení duplikátu zdravotního dokladu 190 Kč
   
Anonymní test a-HIV 750 Kč
Vyšetření a-HIV s vydáním certifikátu - neanonymní 900 Kč

Přednosta
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Telefon+420 597 374 278
Emailludek.roznovsky@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Šárka Kumorová
Telefon+420 597 374 294
Emailsarka.kumorova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 480
×
PředchozíDalší
Načítání