Vzdělávání a stáže

 

Na Klinice infekčního lékařství probíhá od října 2008 výuka infektologie pro mediky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, od března 2015 pak pro mediky Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Lékaři kliniky jsou také zapojeni do výuky bakalářů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Praktikují zde studenti střední a vyšší zdravotní školy v Ostravě.

Klinika je akreditovaným pracovištěm Katedry infekčního lékařství IPVZ, na kterém se školí lékaři v rámci postgraduálního vzdělávání před atestacemi. Každý měsíc pořádá klinika ve své knihovně certifikované odborné semináře pro lékaře, odborné zdravotnické pracovníky a zdravotní sestry.

 

Předběžná témata seminářů Kliniky infekčního lékařství

1. ‒ 6. měsíc roku 2023

 • Klinicko-patologický seminář za rok 2022
  10.1. (knihovna kliniky) koordinátor as. Širůček
 • Atypické encefalitidy včetně prionóz
  14. 2. (knihovna kliniky) koordinátor as. Širůček
 • Chřipka a covid-19
  14. 3. (knihovna kliniky) koordinátor as. Širůček
 • Problematika HIV pozitivních
  11. 4. (knihovna kliniky) koordinátor dr. Bartková
 • Zajímavé kazuistiky
  9. 5. (knihovna kliniky) koordinátor as. Širůček
 • Intenzivní péče v infektologii
  13. 6. (knihovna kliniky) koordinátor dr. Sagan

 

9. ‒ 12. měsíc roku 2023

 • Virové hepatitidy
  11. 9. (knihovna kliniky) koordinátor doc. Rožnovský
 • Pohlavně přenosné nemoci, léčba syfilitiků na KIL
  10. 10. (knihovna kliniky) koordinátor dr. Hozáková
 • Vakcinace-aktuality
  14. 11. (knihovna kliniky) koordinátor prim. Petroušová
 • Zajímavé kazuistiky
  12. 12. (knihovna kliniky) koordinátor as. Širůček

 

 

Důležité upozornění

Na každý seminář obdržíte ještě samostatnou pozvánku,  eventuální změna termínu či tématu je možná.

 

as. MUDr. Petr Širůček 
Příprava seminářů

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. 
Přednosta Kliniky infekčního lékařství


Přednosta
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Telefon+420 597 374 278
Emailludek.roznovsky@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Šárka Kumorová
Telefon+420 597 374 294
Emailsarka.kumorova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 480
×
PředchozíDalší
Načítání