Vzdělávání a stáže

 

Na Klinice infekčního lékařství probíhá od října 2008 výuka infektologie pro mediky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, od března 2015 pak pro mediky Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Lékaři kliniky jsou také zapojeni do výuky bakalářů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Praktikují zde studenti střední a vyšší zdravotní školy v Ostravě.

Klinika je akreditovaným pracovištěm Katedry infekčního lékařství IPVZ, na kterém se školí lékaři v rámci postgraduálního vzdělávání před atestacemi. Každý měsíc pořádá klinika ve své knihovně certifikované odborné semináře pro lékaře, odborné zdravotnické pracovníky a zdravotní sestry.

 

Témata seminářů Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava na rok 2020                         

1. ‒ 6. měsíc  

 • Klinicko-patologický seminář za rok 2019
  14. 1. (knihovna kliniky) koordinátor as. Širůček
 • Hantavirózy, leptospirózy    
  11. 2. (knihovna kliniky) koordinátor dr. Sagan
 • Transplantace a infekce
  10. 3. (knihovna kliniky) koordinátor as. Širůček
 •  Problematika HIV pozitivních    
  21. 4. (knihovna kliniky) koordinátor dr. Zjevíková
 • Zajímavé kazuistiky
  19. 5. (knihovna kliniky) koordinátor as. Širůček
 • Intenzivní péče v infektologii
  16. 6. (knihovna kliniky) koordinátor dr. Sagan 

9. ‒ 12. měsíc

 • Virové hepatitidy
  8. 9. (knihovna kliniky) koordinátor doc. Rožnovský  
 • Parazitózy a cestovní medicína
  13. 10. (knihovna kliniky) koordinátor dr. Hozáková
 • Vakcinace-aktuality
  10. 11. (knihovna kliniky) koordinátor prim. Petroušová
 • Zajímavé kazuistiky
  8. 12. (knihovna kliniky) koordinátor as. Širůček

 

Důležité upozornění

Na každý seminář obdržíte ještě samostatnou pozvánku,  eventuální změna termínu či tématu je možná.

 

as. MUDr. Petr Širůček 
Příprava seminářů

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. 
Přednosta Kliniky infekčního lékařství

 

 

 


Přednosta
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Telefon+420 597 374 278
EmailJavaScript@@bHVkZWsucm96bm92c2t5QGZuby5jeg%3D%3D
Sekretariát
Telefon+420 597 373 480
×
PředchozíDalší
Načítání