Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče

 • Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče

   

  Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče (OPRIP) je členěno na 3 pracoviště:

  • stanice A

  • stanice B

  • pracoviště eliminačních metod.

  Obě stanice jsou zaměřeny na péči o děti v kritickém a život ohrožujícím stavu s možností náhrady funkce a podpory orgánového selhání.

 • Stanice B - Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče

   

  Primář:
  MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.

  Stanice B je vybavena pěti resuscitačními lůžky a dvěma lůžky pro chronickou umělou plicní ventilaci. Její zaměření je primárně na dětské pacienty po traumatu.

  Obě stanice jsou však schopné poskytovat plnou péči obojího typu. Každé resuscitační lůžko má přičleněnou příslušnou ventilační a resuscitační techniku, neinvazivní i invazivní monitorovací jednotky a vybavení k infusní léčbě a k přesnému dávkování léků podávaných do žíly. K dispozici jsou konvenční i nekonvenční formy umělé plicní ventilace (vysokofrekvenční oscilace, ventilace pomocí helia). Ve spolupráci s oddělením eliminačních metod je zajišťována podpora při renálním a hepatálním selhání.


Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 373 534
Emailjan.pavlicek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Katina Svěchovská
Telefon+420 597 373 567
Emailkatina.svechovska@fno.cz
Zástupce přednosty pro vzdělávání
MUDr. Markéta Nowaková, MBA
Telefon+420 597 373 565
Emailmarketa.nowakova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 502
×
PředchozíDalší
Načítání