doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

Vzdělání

 • 2008: Docent (Doc.) habilitace Univerzita Komenského Bratislava
 • 2008: Soudní znalec v oborech intenzivní medicína, pediatrie, nefrologie, Krajský soud Ostrava
 • 2007: Atestace z intenzivní medicíny, IPVZ Praha
 • 2003: Hostující docent (hDoc.), Univerzita Komenského, Bratislava
 • 2000: Philosophiae doctor (Ph.D.), Jesseniova lekárska fakulta, Martin
 • 1997: Atestace z nefrologie, SPAM Bratislava
 • 1986: II. atestace z pediatrie, IPVZ Praha
 • 1982: I. atestace z pediatrie, IPVZ Praha
 • 1972-1978: Fakulta dětského lékařství, Praha
 • 1960-1972: Základní škola a Gymnasium, Praha

Profesní organizace

 • 2007-dosud: Česká společnost intenzivní medicíny Praha - člen výboru
 • 2003-dosud: Sekce intenzivní medicíny ČPS JEP Praha - člen výboru
 • 2003-dosud: Česká společnost anestesie, resuscitace a intenzivní medicíny Praha - člen
 • 2001-dosud: International Pediatric Nephrology Association, New York - člen
 • 1997-dosud: European Society for Pediatric Nephrology, Paříž - člen
 • 1992-dosud: European Dialysis and Transplant Association, Oxford - člen
 • 1984-dosud: Česká pediatrická společnost Praha - člen

Profesní historie

 • 2003-dosud: Primář, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FN Ostrava
 • 2000-2003: Úsekový lékař, Dětská klinika FNsP Ostrava
 • 1995-1999: Primář, Centrum pro dětskou dialýzu a nefrologii, FNsP Ostrava
 • 1987-1995: Zástupce primáře, Dětské oddělení Závodní nemocnice Vítkovice
 • 1979-1987: Sekundární lékař, Dětské oddělení Závodní nemocnice Vítkovice
 • 1978-1979: Sekundární lékař, Dětský domov pro děti do 3 let

Členství v pre- a postgraduálních komisích

 • Komise pro obhajobu Ph.D. z pediatrie LFMU Brno - člen
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky z pediatrie JLF UK Martin - člen
 • Komise pro obhajobu Ph.D. z pediatrie LF UK Bratislava - člen

Pre- a postgraduální pedagogická činnost

 • 2000-dosud: Stáže pro studenty II. DK FDN Bratislava
 • 1998-2002: Přednášky na postgraduálních kurzech IVZ/SPAM Bratislava
 • 1998-2000: Přednášky v postgraduálních kurzech IPVZ Brno
 • 1996-dosud: Přednášky v postgraduálních kurzech ILF Ostrava

Stáže a stipendia

 • 1997: Dialyzační centrum Bonn, Německo - stáž
 • 1992: Univerzita Lyon, Francie - hostující vědecký pracovník

Pořádání kongresů

 • 2008: 6. symposium Aktuality v dětské intenzivní péči
 • 2007: 5. symposium Aktuality v dětské intenzivní péči
 • 2006: 4. symposium Aktuality v dětské intenzivní péči
 • 2005: 3. symposium Aktuality v dětské intenzivní péči
 • 2004: 2. symposium Aktuality v dětské intenzivní péči
 • 2003: 1. symposium Aktuality v dětské intenzivní péči
 • 2001: I. konference nadnárodních studií v nefrologii
 • 2000: 3. pediatrické nefrologické setkání s mezinárodní účastí
 • 1997: 2. pediatrické nefrologické setkání s mezinárodní účastí
 • 1995: 1. pediatrické nefrologické setkání s mezinárodní účastí

Podání grantů

 • 2002: Grant IGA - Eliminace cytokinů CVVH u popáleninového traumatu

Seznam publikační činnosti a ohlasů

 

Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 373 534
Emailjan.pavlicek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Katina Svěchovská
Telefon+420 597 373 567
Emailkatina.svechovska@fno.cz
Zástupce přednosty pro vzdělávání
MUDr. Markéta Nowaková, MBA
Telefon+420 597 373 565
Emailmarketa.nowakova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 502
×
PředchozíDalší
Načítání