Dětská a prenatální kardiologie

 • Dětská a prenatální kardiologie

   

  Primář:
  MUDr. Tomáš Gruszka

  DĚTSKÁ KARDIOLOGIE - pro děti od 1.dne po narození do 19.roku  věku

  Objednávky na základě doporučení dětských, či jiných odborných lékařů na telefonním čísle 597 373 520 od 12,30 do 15,00hod

   

  Vyšetřování probíhá v pracovní dny od 8,00 – 15:00 hod, dle potřeby a domluvy i v jiném čase.

  Součástí vyšetření je:

  • Klidové EKG ( elektrogardiografické) vyšetření
  • Vyšetření dětským kardiologem
  • ECHO = echokardiografie (ultrazvuk) srdce

   

  Dále provádíme klidové EKG pro dětské sportovce – toto vyšetření není hrazeno pojišťovnami, cena se řídí aktuálním „Ceníkem hrazených výkonů FNO“

  Oddělení dětské a prenatální kardiologie má k dispozici 2 výkonné echokardiografické přístroje a dále techniku k ambulantní monitoraci EKG po dobu 24, resp. 48 hodin (HOLTER), k ambulantní monitoraci krevního tlaku (24 ABPM), rovněž jsou k dispozici přístroje k funkční diagnostice (zátěžové EKG a test na nakloněné rovině).

   

  FECHO

  ( fetální echogardiografie) = prenatální vyšetření srdce plodu

  Oddělení dětské a prenatální kardiologie Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava je na poli prenatální echokardiografie (tedy ultrazvukového vyšetření srdce plodu) největším pracovištěm svého druhu v Moravskoslezském kraji a má v tomto oboru mimořádně dobré výsledky. Ročně se zde fetálnímu (prenatálnímu) ultrazvuku srdce plodu podrobí cca 2 tisíce nastávajících maminek.

  Vyšetřování probíhá denně 12:30 – 15,00, dle potřeby a domluvy i v jiném čase. Objednávky na telefonním čísle 597 373 520 ( od 12,30 do 15,00)

  Screeningové prenatální vyšetření srdce plodu je možné i bez  doporučení odborných lékařů – úhrada dle  aktuálního Ceníku hrazených výkonů FNO.

  Vyšetření se provádí většinou ve 20. týdnu těhotenství (optimálně mezi 19. a 22. týdnem těhotenství). Z pohledu dětského kardiologa je toto vyšetření určeno všem nastávajícím maminkám, tedy nejen těm, které mají z různých důvodů vyšší riziko výskytu vývojových vad u plodu.

  Cílené prenatální echokardiografické vyšetření srdce plodu se provádí   v indikovaných případech často i v dřívějším termínu, než ve 20. týdnu. Toto vyšetření je indikováno při vyslovení podezření na patologii srdce plodu, a to jak strukturální vadu, tak funkční poruchu (arytmii). Dále se cíleně vyšetřují ty nastávající maminky, u nichž je z důvodu výskytu vrozené vady v rodině možné vyšší riziko výskytu vady u stávajícího těhotenství a maminky se systémovým revmatologickým onemocněním. Při průkazu vady na srdci plodu nebo jiné kardiologické patologie je prováděno následné sledování, případně je zahájena i prenatální léčba.

  V rámci prenatálního vyšetření srdce plodu provádíme:

  • screening vrozených srdečních vad ve II. trimestru gravidity (18. -22. týden)
  • cílené vyšetření srdce plodu pro rizikové faktory v anamnéze
  • konziliární vyšetření při podezření na vrozenou srdeční vadu plodu
  • finální diagnostiku vrozených srdečních vad plodu diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu plodu
  • sledování plodů u matek s pozitivní revmatologickou anamnézou
  • hodnocení a sledování fetoplacentární cirkulace, management porodu novorozence s vrozenou srdeční vadou nebo arytmií
  • zajištění novorozence se srdeční vadou po porodu a převzetí do další péče

   

  Pracoviště je součástí mezioborového centra pro prenatální diagnostiku spolu s Porodnicko-gynekologickou klinikou a Oddělením lékařské genetiky.


Přednosta
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 373 534
Emailjan.pavlicek@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Katina Svěchovská
Telefon+420 597 373 567
Emailkatina.svechovska@fno.cz
Zástupce přednosty pro vzdělávání
MUDr. Markéta Nowaková, MBA
Telefon+420 597 373 565
Emailmarketa.nowakova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 502
×
PředchozíDalší
Načítání