Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Dětská a prenatální kardiologie

Primář:
MUDr. Tomáš Gruszka


Kontakt:

597 373 520
597 373 579


Umístění:

Budova D
Dětský pavilon, přízemí


Ordinační doba:

po – pá: 12,30 – 15,00 (dle domluvy a po objednání i v jiném čase)

Oddělení dětské a prenatální kardiologie Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava je na poli prenatální echokardiografie (tedy ultrazvukového vyšetření srdce plodu) největším pracovištěm svého druhu v Moravskoslezském kraji a má v tomto oboru mimořádně dobré výsledky. Ročně se zde fetálnímu (prenatálnímu) ultrazvuku srdce plodu podrobí cca 2 – 3 tisíce nastávajících maminek.

Pracoviště Dětské a prenatální kardiologie nabízí především screeningové prenatální echokardiografické vyšetření srdce plodu, které se provádí cca ve 20. týdnu těhotenství (optimálně mezi 19. a 20. týdnem těhotenství). Z pohledu dětského kardiologa je toto vyšetření určeno všem nastávajícím maminkám, tedy nejen těm, které mají z různých důvodů vyšší riziko výskytu vývojových vad u plodu.

V indikovaných případech se provádí cílené prenatální echokardiografické vyšetření srdce plodu často i v dřívějším termínu, než ve 20. týdnu. Toto vyšetření je indikováno při vyslovení podezření na patologii srdce plodu, a to jak strukturální vadu, tak funkční poruchu (arytmii). Dále se cíleně vyšetřují ty nastávající maminky, u nichž je z důvodu výskytu vrozené vady v rodině možné vyšší riziko výskytu vady u stávajícího těhotenství a maminky se systémovým revmatologickým onemocněním. Při průkazu vady na srdci plodu nebo jiné kardiologické patologie je prováděno následné sledování, případně je zahájena i prenatální léčba.

Pracoviště je součástí mezioborového centra pro prenatální diagnostiku spolu s Porodnicko-gynekologickou klinikou a Oddělením lékařské genetiky.

Oddělení dětské a prenatální kardiologie má k dispozici 2 výkonné echokardiografické přístroje a dále techniku k ambulantní monitoraci EKG po dobu 24, resp. 48 hodin (HOLTER), k ambulantní monitoraci krevního tlaku (24 ABPM), rovněž jsou k dispozici přístroje k funkční diagnostice (zátěžové EKG a test na nakloněné rovině).

Pro nastávající maminky je v úseku prenatální kardiologie k dispozici vyšetření srdce plodu:

  • screening vrozených srdečních vad ve II. trimestru gravidity (18. -22. týden)
  • cílené vyšetření srdce plodu pro rizikové faktory v anamnéze konziliární vyšetření při podezření na vrozenou srdeční vadu plodu
  • finální diagnostiku vrozených srdečních vad plodu diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu plodu
  • sledování plodů u matek s pozitivní revmatologickou anamnézou
  • hodnocení a sledování fetoplacentární cirkulace management porodu novorozence s vrozenou srdeční vadou nebo arytmií
  •  zajištění novorozence se srdeční vadou po porodu a převzetí do další péče

Vyšetřování probíhá denně 12:30 – 15:00, dle potřeby a domluvy i v jiném čase. Objednávky na telefonních číslech 597 373 520 nebo 597 373 579