Arytmologický sál

 • Na tomto odborném invazivním pracovišti provádíme:

  • implantace kardiostimulátoru, jedno i dvoudutinových,
  • implantace kardioverterů (defibrilátorů),
  • implantace diagnostického monitorovacího systému Reveal (u pacientů s málo frekventními symptomy, kde dosud používané standartní, krátkodobé monitorace selhávají).
  • katetrizační radiofrekvenční ablace (RFA) na převodním systému srdečním.

  Implantace kardiostimulátoru je základní léčebný postup při pomalé srdeční frekvenci, což může způsobit nedostatečné přečerpávání krve s možnou srdeční zástavou. Podle charakteru onemocnění se implantují přístroje s jednou či dvěma elektrodami.

  Implantace kardioverterdefibrilátoru je přístroj podobající se kardiostimulátoru, reagující na poruchy srdečního rytmu. Výbojem je přístroj tyto poruchy schopen zrušit a současně je zaznamenat pro pozdější kontrolu lékařem.


Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202
Emailjan.vaclavik@fno.cz
Primář
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024
Emailmarian.branny@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.
Telefon+420 597 374 137
Emailludmila.klemsova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání