Ošetřovatelství

 

Vývoj moderní medicíny a vývoj v kardiologii, potvrzuje nutnost změnit chápání postavení sestry v péči o pacienta, posílit prestiž a postavení sestry ve společnosti. Ošetřovatelství v kardiologii je významný obor, který vyžaduje odborně vzdělané sestry. Tuto filozofii aktivně podporujeme a rozvíjíme na odborných setkáních, organizovaných Kardiovaskulárním oddělením FN Ostrava. Jedná se o Kongres kardiologických sester, který má již svoji tradici a považujeme jej za místo pro setkání na odborné úrovni, ale rovněž je významným pilířem pro budování mezioborových kontaktů, předávání informací a toto všechno jistě přispívá k budování a rozvoji úrovně nás, nelékařů – zdravotních sester. 


Spolupráce s profesní skupinou
Nelékaři Kardiovaskulárního oddělení FNO jsou aktivně zapojeni do spolupráce s Českou kardiologickou společností, konkrétně s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí, která je významným partnerem pro všechny kardiologické sestry; napomáhá prosazovat oprávněné zájmy svých členů a profese mlékařů. Další aktivní spolupráce v rámci PS Sestry pracujúce v kardiológii při Slovenské kardiologické společnosti.


Odborné akce v ošetřovatelství
Již od roku 2007 pořádáme pravidelně  Kongresy Kardiologických sester v Ostravě. V roce 2022 je to již patnáctý ročník. Další odbornou a pravidelnou akcí je  Edukačně odborná konference Kardiologických sester a spřízněných profesí pod hlavičkou České kardiologické společnosti, pořádána v Praze, kde se sestry Kardiovaskulárního oddělení pravidelně účastní se svými odbornými sděleními.

Kardiovaskulární oddělení FNO podporuje vzdělávání nelékařských profesí v bakalářských, magisterských i doktorandských studijních programech. Sestry jsou zapojeny v klinických studiích vedenými lékaři v pozici ,,study nurse".
Contract for Live – ošetřovatelský výzkum, MIRNA, DAPTSHOCK, atd. Výstupy z projektů a studií jsou důležité z hlediska rozšíření poskytované ošetřovatelské péče zaměřené na edukační činnost v rámci sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění.

 

Pracovní skupiny pro ošetřovatelskou edukaci pacientů
Pracovní skupina (PS) nelékařů pro edukační činnost ve FN Ostrava vytváří jednotnou odbornou platformu pro edukaci pacientů v rámci FNO, zastřešuje edukační týmy nelékařů.
PS vytváří jednotnou linii pro tvorbu edukačních materiálů pro specifické zaměření ošetřovatelství – edukaci napříč klinickými odbornosti.
Pracovní skupina pro edukaci KARDIOSTIMULACE +ICD
Pracovní skupina pro edukaci SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
Pracovní skupina pro edukaci ŽIVOTA PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU
Pracovní skupina pro edukaci HYPERTENZNÍ NEMOC

 

Publikace  2019  -  11 publikací     

                            

Publikace -  nelékaři 2020

 • Madry R., Klemsová L. TAVI-PCI, co vše se může stát. Sborník abstrakt XIV. Kongresu kardiologických sester v Ostravě. 2020. ISBN: 978-80-88354-10-9
 • Klemsová, L.TAVI  Historie. Sborník abstrakt, Internistický den, 11. 4. 2020, ISBN 978-80-88354-04-8.
 • Elišerová V., Pšenicová L. ,,I pod svícnem bývá tma“- defekt síňového septa – kazuistika. Sborník abstrakt XIV. Kongresu kardiologických sester v Ostravě. 2020. ISBN: 978-80-88354-10-9
 • Bobčíková K., Lukšová H. Nutriční stav seniorů s Ischemickou chorobou srdeční. Sborník abstrakt XIV. Kongresu kardiologických sester v Ostravě. 2020. ISBN: 978-80-88354-10-9
 • Kačenová  M. PICC Katetry na Kardiovaskulárním oddělení. Sborník abstrakt XIV. Kongresu kardiologických sester v Ostravě. 2020. ISBN: 978-80-88354-10-9
 • Funioková V., Dudíková J. Rozdílný přístup, stejný cíl v katetrizační léčbě aortální stenosy Sborník abstrakt XIV. Kongresu kardiologických sester v Ostravě. 2020. ISBN: 978-80-88354-10-9
 • Klemsová L., Kolářová Š. Léčba hyperlipidemie v ambulantní praxi. Sborník abstrakt XIV. Kongresu kardiologických sester v Ostravě. 2020. ISBN: 978-80-88354-10-9
 • Mazur M. bezpečí pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. Sborník abstrakt XIV. Kongresu kardiologických sester v Ostravě. 2020. ISBN: 978-80-88354-10-9
 • Doležel Jakub¹, Zeleníková Renáta¹, Jarošová Darja¹. Klíčové kompetence v oblasti praxe založené na důkazech: konsenzus odborníků na základě literárního přehledu a techniky Delphi. Sborník abstrakt XIV. Kongresu kardiologických sester v Ostravě. 2020. ISBN: 978-80-88354-10-9
 • Pateralou, A., Mechili, E. A., Ruzafa-Martinez, M., Doležel, J., Gotlib, J., Skela-Savič, B., Jesús Ramos-Morcillo, A., Finotto, S., Jarošová, D., Smodiš, M., Mecugni, D., Panczyk, M. a Patelarou, E. Educational Interventions for Teaching Evidence-Based Practice to Undergraduate Nursing Students: A Scoping Review. International journal of environmental research and public health. 2020, 17(17), ISSN 1661-7827.
 • Skela-Savič, B., Gotlib, J., Panczyk, M., E. Patelarou, A., Bole, U., Ramos-Morcillo, A. J., Finotto, S., Mecugni, D., Jarošová, D., Patelarou, E., Doležel, J. a Ruzafa-Martínez, M. Teaching evidence-based practice (EBP) in nursing curricula in six European countries—A descriptive study. NURSE EDUCATION TODAY. 2020, 94(NOV 2020), ISSN 0260-6917.

 

Publikace – nelékaři -  2021

 • Klemsová, E. Zvolánková, Co může pacient ovlivnit ve stratégii bolesti na hrudi? Sborník abstrakt, IX. Kardiovaskulární dny – Moravská sestra, ISBN 978-80-88354-19-2.
 • Klemsová, Sekundární prevence po infarktu myokardu-pacient on line. Sborník abstrakt  IX. Kardiovaskulární dny – Moravská sestra, ISBN 978-80- 88354-19-2.
 • Madry, L.Klemsová, Technické potíže při TAVI, Sborník abstrakt, IX. Kardiovaskulární dny – Moravská sestra, ISBN 978-80-88354-19-2.

 


Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202
Emailjan.vaclavik@fno.cz
Primář
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024
Emailmarian.branny@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.
Telefon+420 597 374 137
Emailludmila.klemsova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání