Věda a výzkum

 

Kardiovaskulární oddělení provádí klinické studie:

Nástavbové obory - lékaři

Specializační obory - lékaři

 

Publikační činnost lékaři 2019 -2021

 1. GRÉZL, Tomáš, Martin PORZER, Jan MRÓZEK a Marian BRANNY. Důvody přednemocničního zdržení u pacientů s infarktem myokardu s elevacemi úseku ST. Cor et Vasa. 2020, roč. 62, č. 1, s. 17-20. ISSN 0010-8650. eISSN 1803-7712.
 2. GIACOPPO, D., F. ALFONSO, B. XU, B.E.P.M. CLAESSEN, T. ADRIAENSSENS, C. JENSEN, M.J. PÉREZ-VIZCAYNO, D.-Y. KANG, R. DEGENHARDT, Leoš PLEVA, J. BANN, J. CUESTA, D.-W. PARK, Pavel KUKLA, P. JIMÉNEZ-QUEVEDO, M. UNVERDORBEN, R. GAO, C.K. NABER, S.-J. PARK, J.P.S. HENRIQUES, A. KASTRATI a R.A. BYRNE. Drug-coated balloon angioplasty versus drug-eluting stent implantation in patients with coronary stent restenosis. Journal of the American College of Cardiology. 2020, vol. 75, no. 21, p. 2664-2678. ISSN 0735-1097. eISSN 1558-3597.
 3. TÁBORSKÝ, M., J. KAUTZNER, P. NEUŽIL, M. FEDORCO, H. WÜNSCHOVÁ, L. ŠEDIVÁ, J. PYSZKO, T. SKÁLA, J. LÁTAL, M. NOVÁK, M. KOZÁK, L. KŘIVAN, V. GLOGER, David BŘEČKA a M. KOLÁŘ. Mezinárodní konsenzus European Heart Rhythm Association (EHRA) o tom, jak předcházet infekcím implantabilních elektronických srdečních zařízení, diagnostikovat a léčit je. Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností. Cor et Vasa. 2020, roč. 62, č. 3, s. 281-307. ISSN 0010-8650. eISSN 1803-7712.
 4. KRÁL, Tomáš. Praluent (alirokumab). Vnitřní lékařství. 2020, roč. 66, č. 5, s. 322-326. ISSN 0042-773X. eISSN 1801-7592.
 5. ŠIMEK, S., Z. MOŤOVSKÁ, O. HLINOMAZ, P. KALA, M. HROMÁDKA, J. KNOT, I. VARVAŘOVSKÝ, J. DUŠEK, R. ROKYTA, F. TOUŠEK, M. SVOBODA, A. VODZINSKÁ, Jan MRÓZEK a J. JARKOVSKÝ. The effect of diabetes on prognosis following myocardial infarction treated with primary angioplasty and potent antiplatelet therapy. Journal of clinical medicine [online]. 2020, vol. 9, no. 8 (Article 2555), p. 1-11 [cit. 2021-01-25]. ISSN 2077-0383. Dostupné z https://www.mdpi.com/2077-0383/9/8/2555/htm.
 6. VRTAL, Jiří. Fibrilace síní - kdy odeslat pacienta k ablaci?. In: XXII. Ostravský internistický den: sborník abstrakt: V Ostravě dne 24.9.2020. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2020, s. 18. ISBN 978-80-88354-04-8.
 7. BRANNY, Marian. Antitrombotická léčba po perkutánních a chirurgických intervencích na chlopních. Intervenční a akutní kardiologie. 2020, roč. 19, č. 1, s. 48-52. ISSN 1213-807X. eISSN 1803-5302.
 8. VARVAŘOVSKÝ, I., M. MATES, D. HORÁK, M. POLOCZEK, J. ŠŤÁSEK, T. MRÁZ, V. KOČKA, M. ŽELÍZKO, I. BERNAT, M. BRANNY, P. ČERVINKA, P. KALA, P. KMONÍČEK, T. KOVÁRNÍK a L. PEŠL. Odborné stanovisko pro uzávěr otevřeného foramen ovale (PFO): Společný dokument České asociace intervenční kardiologie České kardiologické společnosti, České neurologické společnosti a České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod České kardiologické společnosti. Intervenční a akutní kardiologie. 2020, roč. 19, č. 1, s. 18-23. ISSN 1213-807X. eISSN 1803-5302.
 9. DUŠEK, J., Z. MOŤOVSKÁ, O. HLINOMAZ, R. MIKLÍK, M. HROMÁDKA, I. VARVAŘOVSKÝ, J. JARKOVSKÝ, F. TOUŠEK, B. MAJTAN, S. ŠIMEK, M.BRANNY, J.MRÓZEK a P. WIDIMSKÝ. The prognostic significance of periprocedural infarction in the era of potent antithrombotic therapy. The PRAGUE-18 substudy. International journal of cardiology. 2020, vol. 319, no. November, p. 1-6. ISSN 0167-5273. eISSN 1874-1754
 10. OSMANCIK,P., HERMAN,D., NEUZIL,P., HALA,P., TABORSKY,M., KALA,P., BRANNY,M., Poloczek,M., Stasek,J., Haman,L., Chovancik,J., Cervinka,P., Kovarnik,T., Left Atrial Appendage closure Versus Direct Oral Anticoagulants in High-Risk Patients With Atrial Fibrilation. Journal American College of Cardiology, 2020,Jun, 75(25), 3122-3135
 11. VARVAŘOVSKÝ I., BRANNY M., ČIHÁK R., MATES M., OŠTÁDAL P. Antitrombotika v kardiologii. Mladá Fronta, 2020, ISBN 978-80-204-5578-9
 12. GIACOPPO, D., F. ALFONSO, B. XU, B.E.P.M. CLAESSEN, T. ADRIAENSSENS, C. JENSEN, M.J. PÉREZ-VIZCAYNO, D.-Y. KANG, R. DEGENHARDT, Leoš PLEVA, J. BAAN, J. CUESTA, D.-W. PARK, H. SCHUNKERT, R. COLLERAN, Pavel KUKLA, P. JIMÉNEZ-QUEVEDO, M. UNVERDORBEN, R. GAO, C.K. NABER, S.-J. PARK, J.P.S. HENRIQUES, A. KASTRATI a R.A. BYRNE. Paclitaxel-coated balloon angioplasty vs. drug-eluting stenting for the treatment of coronary in-stent restenosis: a comprehensive, collaborative, individual patient data meta-analysis of 10 randomized clinical trials (DAEDALUS study). European Heart Journal. 2020, vol. 41, no. 38, p. 3715-3728. ISSN 0195-668X.
 13. MRÓZEK, Jan, T. NEČASOVÁ, M. SVOBODA, I. ŠIMKOVÁ a P. JANSA. Prediction score for persisting perfusion defects after pulmonary embolism. Biomedical papers. 2020, vol. 164, no. 4, p. 394-400. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521.
 14. MICHALČÍKOVÁ, Kristýna, Jiří PLÁŠEK, Marian BRANNY, Radim BRÁT a Beata BORTLÍČKOVÁ. Infekční endokarditida prezentující se ložiskovým neurologickým postižením, které vedlo k dopravní nehodě. Cor et Vasa Case Reports [online]. 2020, roč. 3, č. 3, s. 77-81 [cit. 2021-01-25]. ISSN 2571-0648. Dostupné z https://www.cksonline.cz/soubor.php?name=coretvasa-case-reports%2Ffiles%2Ffile_5feb8959906bc_137_77_81_Kazuistika_Michalcikova.pdf&p=priloha.
 15. LICHNEROVÁ, Eva, Martin PORZER a Marian BRANNY. Tamponáda srdce jako první projev recidivy adenokarcinomu prostaty. Cor et Vasa Case Reports [online]. 2020, roč. 3, č. 3, s. 82-85 [cit. 2021-01-25]. ISSN 2571-0648. Dostupné z https://www.cksonline.cz/soubor.php?name=coretvasa-case-reports%2Ffiles%2Ffile_5fec27a8b3216_136_82_85_Kazuistika_Lichnerova.pdf&p=priloha

Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202
Emailjan.vaclavik@fno.cz
Primář
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024
Emailmarian.branny@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.
Telefon+420 597 374 137
Emailludmila.klemsova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání