Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Věda a výzkum

 

Kardiovaskulární oddělení provádí klinické studie:

Contract for Live - ošetřovatelský projekt je zaměřen na edukační činnost u pacientů po infarktu myokardu. Výzkumný soubor je rozdělen na dvě části – prospektivní a retrospektivní. Prospektivní - intervenovaný soubor tvoří konsekutivně příchozí pacienti hospitalizovaní s infarktem myokardu. Retrospektivní – kontrolní soubor tvoří pacienti hospitalizovaní s akutním infarktem myokardu v předešlém roce. Výstupy projektu by měli posloužit k rozšíření poskytované ošetřovatelské péče zaměřené na edukační činnost v rámci sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění.


Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202

EmailJavaScript@@amFuLnZhY2xhdmlrQGZuby5jeg%3D%3D
Vrchní sestra
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.
Telefon+420 597 374 137

EmailJavaScript@@bHVkbWlsYS5rbGVtc292YUBmbm8uY3o%3D
×
PředchozíDalší
Načítání