Úsek tělovýchovného lékařství

 

Odborný garant
MUDr. M. Rydlo, Ph.D.

Objednání pacientů
Tel.: 597 372 714

Dotazník
 Osobní anamnéza sportovce do 35 let (vyplňte prosím před příchodem k lékaři)

Využijte výhod poskytovaných zdravotními pojišťovnami!

Revírní bratrská pokladna (RBP)

Příspěvek Kč 300 na periodické prohlídky registrovaných sportovců od 7 let věku v rámci balíčku prevence.

Podmínky: pojištěnec musí být registrovaným členem sportovních klubů, tělovýchovných svazů.

Více informací na www.rbp-zp.cz.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Příspěvek až Kč 450 na úhradu sportovní lékařské prohlídky od ošetřujícího lékaře v rámci preventivních programů.

Podmínky: pojištěnec musí být registrovaným členem sportovních klubů, tělovýchovných svazů a členů Federace motocyklového sportu Autoklubu ČR.

Více informací na www.cpzp.cz.

Tento úsek Interní a kardiologické kliniky nabízí veškerá vyšetření zdravotního stavu, která jsou potřebná k provozování vrcholového, výkonnostního i rekreačního sportu. Tato vyšetření jsou prováděna v úzké návaznosti na specializovaná odborná vyšetření kardiologická (Interní a kardiologická klinika FNO) i vyšetření traumatologická (Traumatologické centrum FNO). Jedná se zejména o tyto druhy vyšetření:

  • Základní tělovýchovně lékařská vyšetření ke zjištění způsobilosti provádět určitý sport se zvláštním zaměřením na prevenci náhlé smrti při sportu (vyšetření pro "tzv. lékařské razítko").
  • Vyšetření základních antropometrických parametrů, základní spirometrická i spiroergometrická vyšetření včetně stanovení základních hematologických i biochemických parametrů nezbytných při provozování určitých sportů. Doporučení nezbytných specializovaných vyšetření v návaznosti na zjištění odchylky zdravotního stavu.
  • Objektivizace zdravotního stavu a zjištění optimální intenzity tělesného vytrvalostního zatížení při závodním i rekreačním sportu včetně sportující populace s některými onemocněními. Vyšetření jsou prováděna se zamřením na primární i sekundární prevenci civilizačních onemocnění.
  • Vyšetření pro výkonnostní i vrcholové sportovce se zaměřením na optimalizovaný průběh tréninkového procesu (stanovaní aerobního i anaerobně-aerobního prahu atd.).
  • Vyšetření za účelem stanovení optimální zátěže při redukci tělesné hmotnosti.
  • Vyšetření pro uchazeče o studium na vysokých školách s tělovýchovným zaměřením včetně vojenských vysokých škol, kde k přijetí je požadováno doporučení od tělovýchovného lékaře.
  • Vyšetření v rámci manažerského programu (diagnosticko-preventivní souhrn, doporučení základních dietních, farmakoterapeutických, životosprávných i antiaging opatření, včetně doporučení adekvátního pohybového režimu vzhledem ke stresovým manažerským faktorům).
 
 
 
 

Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202
Emailjan.vaclavik@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči
MUDr. Bořek Lačňák
Telefon+420 597 375 253
Emailborek.lacnak@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro pedagogickou činnost
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510
Emailivo.valkovsky@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro výchovu a vědeckou činnost
MUDr. Zdeněk Lys

Emailzdenek.lys@fno.cz
Primář oddělení interní a metabolické péče
MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 203
Emailvladimir.hrabovsky@fno.cz
Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510
Emailivo.valkovsky@fno.cz
Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Telefon+420 597 374 192
Emailpavel.svoboda@fno.cz
Primář oddělení kardiovaskulárního
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024
Emailmarian.branny@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Bohdana Kupčíková Břegová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 204
Emailbohdana.kupcikova.bregova@fno.cz
Sekretariát
Mgr. Krahulíková Katarína
Telefon+420 597 375 202
Emailkatarina.krahulilkova@fno.cz
Sekretariát
Petra Paciová
Telefon+420 597 375 213
Emailpetra.paciova@fno.cz
Sekretariát
Hana Baudišová
Telefon+420 597 372 430
Emailhana.baudisova@fno.cz
Pro studenty
Katedra interních oborů LF OU
Sekretariát
Telefon+420 597 375 252
Emailzuzana.kloudova@osu.cz
×
PředchozíDalší
Načítání