Co pořádáme – Vzdělávání, semináře a stáže

 

Naše pracoviště se podílí na vzdělávání především lékařského a nelékařského personálu. Tedy na přípravě k výkonu povolání a současně na erudici po jeho dosažení.

Spolupracujeme zejména s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity (LFOU), ale rovněž s jinými lékařskými fakultami, s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) a rovněž s jinými univerzitami a vysokými školami.

Pro studenty máme na našich stránkách kapitolu „Pro studenty

 

Výuka na Interní klinice pro LF OU:
 • praktická a teoretická výuka vnitřního lékařství ve 3.,4. a 5. ročníku LF OU
 • praktická příprava na rigorózní zkoušku v 6.ročníku LF OU
 • zkoušky průběžné, rigorózní ve vnitřním lékařství LF OU
 • praktická a teoretická výuka nelékařských oborů LF OU
 • stáže na akreditovaných pracovištích před atestací pro lékaře interních i dalších oborů
 • organizace atestací z vnitřního lékařství a jeho oborů
 • pobyty zahraničních studentů (ERASMUS atd.)

 

Vzdělávací odborné akce pořádané ve spolupráci s IPVZ
Zimní semestr:

 • Odborná stáž v břišní sonografii se zaměřením na sonografii invazivní i neinvazivní
 • Eliminační náhrady funkce ledvin v intenzivní péči
 • Odborná stáž v endoskopii horního GITu, diagnostika  a terapie
 • Odborná stáž v koloskopii
 • Hemodialýza a jiné očišťovací metody krve
 • Poruchy nutričního stavu a vnitřního prostředí v interní medicíně

Letní semestr:

 • Odborná stáž v břišní sonografii se zaměřením na sonografii invazivní i neinvazivní
 • Eliminační náhrady funkce ledvin v intenzivní péči
 • Odborná stáž v endoskopii horního GITu, diagnostika a terapie
 • Odborná stáž v koloskopii
 • Hemodialýza a jiné očišťovací metody krve
 • Neinvazivní a invazivní diagnostické a léčebné metody v nefrologii

 

Internetový odkaz: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/seznam-vzdelavacich-akci

 

Semináře

Naše pracoviště pořádá kromě pravidelných provozních seminářů následující akce

 • Ostravský internistický den
 • Ostravský gastro den
 • Ostravský nefrologický den
 • Ostravský diabetologický den

Dále se podílíme na organizaci populárních mezinárodních akcí

 • Světový den ledvin (každoročně druhý čtvrtek v březnu)
 • Světový den ošetřovatelek 12.5
 • Den urologické prevence (každoročně v listopadu)

Ostatní vzdělávací akce


Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202
Emailjan.vaclavik@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči
MUDr. Bořek Lačňák
Telefon+420 597 375 253
Emailborek.lacnak@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro pedagogickou činnost
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510
Emailivo.valkovsky@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro výchovu a vědeckou činnost
MUDr. Zdeněk Lys

Emailzdenek.lys@fno.cz
Primář oddělení interní a metabolické péče
MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 203
Emailvladimir.hrabovsky@fno.cz
Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510
Emailivo.valkovsky@fno.cz
Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Telefon+420 597 374 192
Emailpavel.svoboda@fno.cz
Primář oddělení kardiovaskulárního
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024
Emailmarian.branny@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Bohdana Kupčíková Břegová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 204
Emailbohdana.kupcikova.bregova@fno.cz
Sekretariát
Mgr. Krahulíková Katarína
Telefon+420 597 375 202
Emailkatarina.krahulilkova@fno.cz
Sekretariát
Petra Paciová
Telefon+420 597 375 213
Emailpetra.paciova@fno.cz
Sekretariát
Hana Baudišová
Telefon+420 597 372 430
Emailhana.baudisova@fno.cz
Pro studenty
Katedra interních oborů LF OU
Sekretariát
Telefon+420 597 375 252
Emailzuzana.kloudova@osu.cz
×
PředchozíDalší
Načítání