Ošetřovatelství

 

Nelékařští pracovníci Interní a kardiologické kliniky poskytují aktivní individuální a především profesionální ošetřovatelskou péči na základě aplikace nových vědeckých poznatků s cílem zkvalitnit, zpřehlednit a zefektivnit tuto péči. Holistický přístup poskytování ošetřovatelské péče je zabezpečen týmem kvalifikovaných pracovníků. Ti pomocí validních měřících nástrojů diagnostikují ošetřovatelské problémy u konkrétního pacienta, jemuž následně sestaví individuální komplexní plán péče k naplnění jeho potřeb pomocí ošetřovatelských intervencí tak, aby byl zachován subjektivní pocit spokojenosti a kvality života. Ošetřovatelská péče zahrnuje soubor činností k prevenci, udržení, podpory a navrácení zdraví, zmírnění utrpení, klidné a důstojné umírání.

V rámci maximální pomoci pacientům poskytují specializované týmy odbornou edukaci v oblasti diabetologie, nefrologie, péče o rány, invazivní vstupy a PEGy. Povzbuzení a poradenství má za cíl vybavit pacienta informacemi o jeho zdravotním stavu a vlivu onemocnění na jeho život. Pacient by měl znát veškeré vedlejší účinky léčby a aktivně přistupovat k  životu a v pozitivním smyslu ovlivňovat kvalitu svého života.

Úzce spolupracujeme také s týmem sociálních pracovnic a paliativním, s nimiž se snažíme najít cestu k zajištění následné péče v domácím prostředí nebo v jiném zařízení pro ty pacienty, kteří se nemohou, nechtějí či neumějí o sebe postarat.

 

Vzdělávání

Ošetřovatelská profese je prestižní povolání, které se zaměřuje na asistenci jednotlivcům, rodinám a komunitám a pomáhá dosáhnout, udržet a obnovit optimální zdraví a fungování.

Vědomostní úroveň nelékařských pracovníků by měla vycházet z nejnovějších poznatků v ošetřovatelství a jejich transformování do praxe. K podpoře profesního růstu, celoživotního kvalifikačního vzdělání Interní a kardiologické kliniky nabízí pravidelné pracovní dny, kongresy a semináře. 

Jsme akreditované pracoviště nabízející odbornou praxi pro specializační vzdělávání nelékařských pracovníků:

  • Pracoviště AZ – interní oddělení – OM 1
  • Intenzívní péče – odborná praxe na pracovišti AZ – OM 5
  • Certifikovaný kurz Očišťovací metody krve v intenzivní péči
  • Ostatní vzdělávací akce

Interní a kardiologická klinika vyučuje odbornou praxi studentů Ošetřovatelství od roku 2007. Odborná praxe probíhá na standardním oddělení, jednotkách intenzivní péče a specializovaných ambulancích pod vedením kvalifikovaných mentorů. Našim cílem je výchova nové generace nelékařských pracovníků, kteří budou vybaveni příslušnými znalostmi, vnímavostí a pochopením pro provádění kvalitní ošetřovatelské péče na profesionální úrovni, kdy odměnou pro nás bude spokojený student a pacient.

 

Dobrovolnictví

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem. Na naší klinice působí dobrovolnické centrum Adra Ostrava. Dobrovolníci pomáhají těm, kteří to potřebují v jejich nesnadné životní situaci. Jsou to lidé zodpovědní, kteří se našim nemocným věnují dobrovolně bez finančního zisku, pomáhají, uspokojují spirituální potřeby a mírní utrpení nemocným, zpříjemňují nemocniční prostředí k lepšímu.


Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202
Emailjan.vaclavik@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči
MUDr. Bořek Lačňák
Telefon+420 597 375 253
Emailborek.lacnak@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro pedagogickou činnost
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510
Emailivo.valkovsky@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro výchovu a vědeckou činnost
MUDr. Zdeněk Lys

Emailzdenek.lys@fno.cz
Primář oddělení interní a metabolické péče
MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 203
Emailvladimir.hrabovsky@fno.cz
Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510
Emailivo.valkovsky@fno.cz
Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Telefon+420 597 374 192
Emailpavel.svoboda@fno.cz
Primář oddělení kardiovaskulárního
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024
Emailmarian.branny@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Bohdana Kupčíková Břegová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 204
Emailbohdana.kupcikova.bregova@fno.cz
Sekretariát
Mgr. Krahulíková Katarína
Telefon+420 597 375 202
Emailkatarina.krahulilkova@fno.cz
Sekretariát
Petra Paciová
Telefon+420 597 375 213
Emailpetra.paciova@fno.cz
Sekretariát
Hana Baudišová
Telefon+420 597 372 430
Emailhana.baudisova@fno.cz
Pro studenty
Katedra interních oborů LF OU
Sekretariát
Telefon+420 597 375 252
Emailzuzana.kloudova@osu.cz
×
PředchozíDalší
Načítání