Odbor smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami

Stěžejní činnosti odboru smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami:

  • Analýza a realizace podkladů pro uzavírání smluv se ZP
  • Vyúčtování a fakturace vykázaných zdravotních služeb
  • Fakturace placených služeb na žádost právnických nebo fyzických osob, léčení cizích státních příslušníků
  • Opravy chybových protokolů a revizních zpráv od ZP
  • Tvorba metodických pokynů
  • Řešení pohledávek za poskytnuté zdravotní služby
  • Kontrola správnosti a oprávněnosti zagroupování hospitalizačních případů v CZ-DRG

Vedoucí Oddělení kódování zdravotní péče
Lenka Hegarová, BA
Telefon+420 597 373 794
Emaillenka.hegarova@fno.cz
Vedoucí Oddělení účtování zdravotní péče a metodiky zdrav. pojištění
Ing. Martin Kopitz, DiS
Telefon+420 597 372 256
Emailmartin.kopitz@fno.cz

×
PředchozíDalší
Načítání