Odbor financí a analýz

Stěžejní činnosti odboru financí a analýz:

  • Analýza stavu, úrovně a udržování datové základny ekonomických, statistických, medicínských a dalších informací napříč FNO
  • Řízení a správa číselníku hospodářských pracovišť FNO a vnitřní ekonomiky organizace (manažerské účetnictví)
  • Komplexní ekonomické analýzy a ukazatele výkonnosti organizace
  • Zpracování a vyhodnocování ekonomických návratností a efektivity plánovaných projektů a investičních akcí
  • Koordinace, zpracování, kontrola a vyhodnocování finančních plánů FNO a rozpočtů jednotlivých pracovišť a správců rozpočtů
  • Zpracování nákladových kalkulací výkonů a analýza ekonomiky hospitalizací v různých hladinách struktury
  • Komplexní cenotvorba FNO
  • Zpracování komplexních dat a analýz zdravotnické statistiky FNO
  • Řízení a správa číselníku hospodářských pracovišť FNO a vnitřní ekonomiky organizace

Vedoucí Oddělení rozborů a finančních analýz
Ing. Martina Florčíková
Telefon+420 597 372 209
Emailmartina.florcikova@fno.cz
Vedoucí Oddělení zdravotnických informací a analýz
Ing. Marie Kubná Kosková
Telefon+420 597 373 125
Emailmarie.koskova@fno.cz
Referentka úseku cen a kalkulací
Ing. Dana Nahodilová
Telefon+420 597 372 255
Emaildana.nahodilova@fno.cz

×
PředchozíDalší
Načítání