Odbor ekonomických informací

Stěžejní činnosti odboru ekonomických informací:

 • Komplexní zpracování operací zachycených v účetních dokladech v rámci modulů FIS organizace, zpracování státních účetních výkazů, pomocného analytického přehledu, CF
 • Účtování a vyúčtování provozních dotací, dotací na vědu a výzkum, příspěvků zřizovatele, dotací územních samosprávných celků, darů, klinických studií   
 • Účtování dodávek a dotací investičního charakteru (ESF, MZČR, MŽP, MSK, MF)
 • Realizace platebního a zúčtovacího styku s ČNB
 • Zpracování agendy pracovních cest a cestovních náhrad (tuzemské, zahraniční)
 • Zpracování výkaznictví pro správce daně (přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, přiznání k dani  silniční, k dani znemovitostí, k dani z příjmů)
 • Zajištění pokladní služby a účtování pohybů všech pokladen (inkasní pokladny, pokladny v ekonomickém systému Navision)
 • Zpracování  importů a kontrola dat z okolních informačních  systémů (sklady, lékárna,  krevní centrum, mzdy)
 • Zajištění prvotní kontroly a evidence provozních a investičních dodavatelských faktur, předání do schvalovacího procesu a po zaúčtování realizace  platby
 • Vystavení odběratelských faktur za zdravotnické i nezdravotnické služby, prodej materiálu, nájmy nebytových prostor, klinické studie, semináře a kongresypořádané FNO
 • Zpracování výkazu Intrastat při dovozu a vývozu zboží a služeb
 • Zajištění správy majetkových souborů v souladu s klasifikací produktů
 • Evidence majetku  organizace dle způsobu financování, nákladových středisek a inventárních úseků, kontrola stavu majetku na stavy v účetnictví
 • Zajištění řádných i mimořádných inventarizací majetku organizace

 

Vedoucí Oddělení účtáren
Ing. Marcela Šariková
Telefon+420 597 374 182
Emailmarcela.sarikova@fno.cz
Vedoucí Oddělení fakturace a plateb
Jana Akritidisová
Telefon+420 597 373 474
Emailjana.akritidisova@fno.cz
Vedoucí Oddělení operativně-technické evidence
Dáša Krchňáková
Telefon+420 597 374 029
Emaildasa.krchnakova@fno.cz

×
PředchozíDalší
Načítání