Vzdělávání

Ústav laboratorní medicíny (ÚLM) se podílí na vzdělávacím procesu v oblasti pregraduální i postgraduální výuky.

  • pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity a Přírodovědeckou fakultu Ostravské Univerzity
  • Je výukovou základnou pro doškolovací zařízení NCO NZO v Brně a IPVZ Praha.
  • Pracovníci ÚLM (OKB, OKH, OKF) se podílejí na vzdělávacích programech organizovaných Oddělením vzdělávání a péče o zaměstnance FN Ostrava.

 

Oddělení klinické biochemie získalo také akreditaci pro specializační vzdělávání a doplňující odborné praxe v oboru Klinická biochemie a nukleární medicíny:

  • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro vzdělávání lékařů v specializačním oboru Klinická biochemie – platnost do 27.10.2025
  • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu pro obor Zdravotní laborant – Klinická biochemie, označení specialisty Zdravotní laborant pro klinickou biochemii  – platnost do 31.12.2027
  • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu pro obor Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, označení specialisty Bioanalytik pro klinickou biochemii  - platnost do 31.1.2026

 

Oddělení klinické hematologie získalo akreditaci pro specializační vzdělávání a doplňující odborné praxe v oboru Klinická hematologie a transfúzní služba:

  • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu pro obor Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfúzní službu, spis č.j. MZDR 6419/2017-2/ONP, platnost do 31.5.2022
  • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu pro obor Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Klinická hematologie a transfúzní služba, označení specialisty Bioanalytik pro klinickou hematologii a transfúzní službu, spis č.j. MZDR 25783/2018-11/ONP, platnost do 31.12.2023

 

Oddělení klinické farmakologie získalo akreditaci pro specializační vzdělávání a doplňující odborné praxe v oboru Klinická farmakologie:

  • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro praktickou část certifikovaného kurzu vzdělávacího programu k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceute – Klinická farmakologie, spis č.j. MZDR 26190/2012-17/VLP, platnost 2017, stále se prodlužuje do doby, než se usnese komise

Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Olga Michnová
Telefon+420 597 372 201
Emailolga.michnova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání