PŘEHLED VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ ŘEŠENÝCH NA ÚLM V LETECH 2019-2021

Projekty evidované v CEP

2024

Výzkum a vývoj inovativních řešenı́ pro včasnou diagnostiku autoimunitních a paraneoplastických onemocnění nervového systému.

Zdroj financování: TAČR, programTREND.
Řešitel: Mgr. Lenka Pokorná, Ph.D., Hlavní příjemce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Další uchazeč: Fakultní nemocnice Ostrava, Řešitel: RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D., Mgr. Petra Masarovičová, MUDr. Kamila Žondra Revendová, MUDr. Martin Sabela, Mgr. Karin Lichá
Další uchazeč: Ostravská univerzita, Řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

2022

Diferenciální diagnostika kardiomyopatií a kardiotoxicity u onkologických pacientů založená na inovativních molekulárně-diagnostických platformách

Zdroj financování: TAČR: FW03010174
Řešitel: Mgr. Martina Hložánková, Ph.D., Hlavní příjemce: Biovendor - Laboratorní medicína a.s.
Další uchazeč: Fakultní nemocnice Ostrava, Řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová Spoluřešitelé: doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
Další uchazeč: Ostravská univerzita, Řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, Spoluřešitelé: RNDr. Zdeněk Švagera
Další uchazeč: Kardiologie Praha s r.o.; Medicon a.s. – Onkocentrum Zelený pruh


2021, ukončeno v roce 2023-4

Vývoj nových laboratorních testů pro diagnostiku zánětu, sepse a kardiovaskulárních onemocnění na principu chemiluminiscenční analýzy na automatizovaných platformách".

Zdroj financování: TAČR: program FW-TREND.
Řešitel: Mgr. Martina Hložánková, Ph.D., Hlavní příjemce: Biovendor - Laboratorní medicína a.s.
Další uchazeč: Fakultní nemocnice Ostrava, Řešitel: RNDr. Radka Šigutová. Spoluřešitelé: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D., RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
Další uchazeč: Ostravská univerzita, Řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, Spoluřešitelé: MUDr. Věra Ploticová
Další uchazeč: Mendelova univerzita v Brně, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.

Ostatní projetky

Využití secretoneurinu jako biomarkeru rizika vzniku komorových arytmií

Zdroj financování: RVO-FNOs/2022
Hlavní řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Spoluřešitelé: RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D., MUDr. Jiří Plášek, Ph.D, prof. MUDr. Jan Václavík, PhD, FESC

Laboratorní biomarkery neurodegenerativních onemocnění

Zdroj financování: 07/RVO-FNOs/2021
Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Spoluřešitelé: MUDr. Richard Novobilský; MUDr. Petra Bártová, Mgr. Karin Lichá

Postmortální biochemická analýza ve forenzní praxi u náhlých úmrtí

Zdroj financování: 29/RVO-FNOs/2020
Hlavní řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Spoluřešitelé: RNDr. Kateřina Andelová, Mgr. Pavel Šištík, Ph.D., MUDr. Klára Handlosová

Dynamika sérových biomarkerů při monitoraci efektivity léčby roztroušené sklerózy DMD preparáty

Zdroj financování: 12/RVO-FNOs/2020
Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
Spoluřešitelé: MUDr. Kamila Revendová; MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.; MUDr. Jana Horáková

Využití nových biomarkerů v diagnostice akutního koronárního syndromu; jejich porovnání s rutinně využívanými biomarkery.

Zdroj financování: SGS13/LF/2019-2020.
Hlavní řešitel: RNDr. Radka Šigutová
Spoluřešitelé: MUDr. Věra Ploticová, Karin Špinlerová (všeobecné lékařství) a Simona Mária Pastuchová (všeobecné lékařství)

Odhad referenčních intervalů vybraných biomarkerů synoviální tekutiny.

Zdroj financování: SGS14/LF/2019-2020.
Hlavní řešitel: Mgr. Iveta Bystroňová

Diferenciace akutního poškození ledvin v septickém stavu a nefrotoxického účinku antibiotické terapie vankomycinem a gentamicinem na podkladě měření specifických microRNA.

Zdroj financování: 01/RVO-FNOs/2019.
Hlavní řešitel: MUDr. Naděžda Petejová, Ph.D., MSc.
Spoluřešitelé: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.; RNDr. Radka Šigutová


Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Olga Michnová
Telefon+420 597 372 201
Emailolga.michnova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání