Přehled publikační činnosti ÚLM v roce 2023

PEŠÁKOVÁ, Veronika, Hana BROZMANOVÁ, Pavel ŠIŠTÍK, Zuzana KUŠNÍRIKOVÁ KRŠKA, Ivana KACÍŘOVÁ a Milan GRUNDMANN. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of total and free teriflunomide concentration in serum of patients with multiple sclerosis. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. 2023, vol. 224, no. article 115173, p. 1-8. ISSN 0731-7085. eISSN 1873-264X. IF2022=3.4/Q2,Q2.

MATLÁK, Patrik, Hana BROZMANOVÁ, Pavel ŠIŠTÍK, Ivana KACÍŘOVÁ, Pavel HRADÍLEK a Milan GRUNDMANN. Liquid chromatography - tandem mass spectrometry method for determination of natalizumab in serum and cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. 2023, vol. 234, no. article 115542, p. 1-10. ISSN 0731-7085. eISSN 1873-264X. IF2022=3.4/Q2,Q2.

NOVOBILSKÝ, Richard, Petra BÁRTOVÁ, Karin LICHÁ, Michal BAR, David STEJSKAL a Pavlína KUŠNIEROVÁ. Serum neurofilament light chain levels in patients with cognitive deficits and movement disorders:comparison of cerebrospinal and serum neurofilament light chain levels with other biomarkers. Frontiers in human neuroscience[online]. 2023, vol. 17, no. article 1284416, p. 1-11 [cit. 2024-01-09]. ISSN 1662-5161. eISSN 1662-5161. IF2022=2.9/Q3,Q2.

JOHANNSEN, B., D. BAUMGARTNER, M. KARPÍŠEK, David STEJSKAL, N. BOILLAT-BLANCO, J. KNÜSLI, M. PANNING, N. PAUST, R. ZENGERLE a K. MITSAKAKIS. Patient stratification for antibiotic prescriptions based on the bound-free phase detection immunoassay of C-reactive protein in serum samples. Biosensors[online]. 2023, vol. 13, no. 12 (article 1009), p. 1-15 [cit. 2024-01-09]. ISSN 2079-6374. eISSN 2079-6374. IF2022=5.4/Q1,Q1.

HRUŠKA, P., J. KUČERA, D. KURUCZOVÁ, Marek BUŽGA, M. PEKAŘ, P. HOLÉCZY, D. POTĚŠIL, Z. ZDRÁHAL a J. BIENERTOVÁ-VAŠKŮ. Unraveling adipose tissue proteomic landscapes in severe obesity: insights into metabolic complications and potential biomarkers. American journal of physiology. Endocrinology and metabolism.2023, vol. 325, no. 5, p. E562-E580. ISSN 0193-1849. eISSN 1522-1555. IF2022=5.1/Q2,Q1.

ZEMAN, David, Kamila REVENDOVÁ, Radovan BUNGANIČ, Markéta RYZÍ, Petra MASAROVIČOVÁ, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Věra KOTRLOVÁ, Pavel HRADÍLEK, David STEJSKAL a V. THON. Analysis of cerebrospinal fluid cells by flow cytometry: Comparison to conventional cytology. Biomedical papers[online]. 2023, vol. 167, no. 2, p. 121-130 [cit. 2024-01-09]. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. Dostupné z https://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2023/02/04.pdf. IF2022=0.9/Q4.

HRADÍLEK, Pavel, Kamila ŽONDRA REVENDOVÁ, Jana HORÁKOVÁ, Radovan BUNGANIČ, O. PELÍŠEK, D. ZEMAN, P. HANZLÍKOVÁ a Pavlína KUŠNIEROVÁ. Cerebrospinal fluid neurofilament light chains and CXCL 13 as predictive factors for clinical course of multiple sclerosis. Biomedical papers[online]. 2023, vol. 167, no. 1, p. 30-35 [cit. 2024-01-09]. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. Dostupné z https://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2023/01/05.pdf. IF2022=0.9/Q4.

Reznickova K, Svoboda P, Modos I, et al. Effect of a new laparoscopic partial jejuno-ileal diversion on bile acid levels and progression of type 2 diabetes mellitus. Eur J Clin Invest. 2023;53. Accessed January 8, 2024. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001043106300095 (IF 5.5, Q1)

Horká, V., Bužga, M., Macháčková, J., Holéczy, P., Švagera, Z. The effect of bariatric-metabolic surgery on selected components of metabolic syndrome and visceral adipose tissue - the pilot study (2023) Physiological research, 72 (S5), pp. S523-S534 (IF=2,3, Q3).

CHOBOLOVÁ, Nela, I. HRACHOVINOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, M. LÁNSKÁ, Ivo DEMEL, Lucie BRUSOVÁ, Lucie RECOVÁ, Petra KOVÁŘOVÁ, J. MARTÍNEK, Lucie BROSKEVIČOVÁ, Michaela NÁVRATOVÁ, Jana SVATOŠOVÁ, Jaromír GUMULEC a David STEJSKAL. Archivace biologického materiálu nabraného u pacientů s akutní atakou trombotické mikroangiopathie. Transfuze a hematologie dnes.2023, roč. 29, č. Suppl.3, s. 3S16-3S21. ISSN 1213-5763. eISSN 1805-4587.

KUŠNIEROVÁ, Pavlína, Zdeněk ŠVAGERA, Olga MICHNOVÁ, M. HLOŽÁNKOVÁ, P. KOSZTYU, L. CHALUPOVÁ, B. DVOŘÁKOVÁ, V. SEIDLOVÁ, R. PETR, J. KNOT, R. KOŽEVNIKOVOVÁ, Jakub CVEK a David STEJSKAL. Biomarkery microRNA v diagnostice onkologické kardiotoxicity. Klinická biochemie a metabolismus.2023, roč. 31, č. 1, s. 16-20. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.

BUŽGA, M., M. PEKAŘ, J. UCHYTIL, V. HORKÁ, J. MALŮŠ, D. VILÍMEK, Z. ŠVAGERA, P. KUTÁČ A P. HOLÉCZY. Prevention of sarcopenia in patients with obesity after bariatric and metabolic surgery: The effect of programmed training on the muscle tissue and anthropometric functions – a randomized controlled trial (SarxOb study protocol). Biomolecules and biomedicine. 2023, vol. 23, no. 2, p. 191-197. ISSN 2831-0896. eISSN 2831-090X.

MACHACZKA, O., M. KOVALOVÁ, P. AMBROZ, V. KOUTNÁ, E. MRÁZKOVÁ, Michal BAR, Martin ROUBEC, Petra BÁRTOVÁ, Richard NOVOBILSKÝ, Martin SABELA, Pavlína KUŠNIEROVÁ, David STEJSKAL, Lucie FALDYNOVÁ, Sylwia WALCZYSKOVÁ, L. ŠKOLOUDÍK, L. ŠIMŮNEK, P. ŠOLÍNOVÁ, D. ŠKOLOUDÍK, V. JANOUT a J. JANOUTOVÁ. Analýza vztahu rizikových faktorů demence a aterosklerózy. Praktický lékař. 2023, roč. 103, č. 6, s. 287-294. ISSN 0032-6739. eISSN 1805-4544.

ŠILHÁN, Petr, Martin HÝŽA, Samuel AMBROŠ, Tomáš SKŘONT, David ŠKRDA, Eva ČEŠKOVÁ, Ivana KACÍŘOVÁ, Romana UŘINOVSKÁ a Milan GRUNDMANN. Terapeutické monitorování psychofarmak 1: základní principy. Psychiatrie. 2023, roč. 27, č. 2, s. 81-89. ISSN 1211-7579. eISSN 1212-6845.

CHOBOLOVÁ, Nela, I. HRACHOVINOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, M. LÁNSKÁ, Ivo DEMEL, Lucie BRUSOVÁ, Lucie RECOVÁ, Petra KOVÁŘOVÁ, J. MARTÍNEK, Lucie BROSKEVIČOVÁ, Michaela NÁVRATOVÁ, Jana SVATOŠOVÁ, Jaromír GUMULEC a David STEJSKAL. Archivace biologického materiálu nabraného u pacientů s akutní atakou trombotické mikroangiopathie. Transfuze a hematologie dnes. 2023, roč. 29, č. Suppl.3, s. 3S16-3S21. ISSN 1213-5763. eISSN 1805-4587.

GUMULEC, Jaromír, M. LÁNSKÁ, I. HRACHOVINOVÁ, P. SALAJ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Ivo DEMEL, David BUFFA, Lucie BROSKEVIČOVÁ, Martin PULCER, Petra KOVÁŘOVÁ, J. MARTÍNEK a P. ŽÁK. Trombotické mikroangiopatie - dostupnost diagnostických metod a léčebných možností v ČR v roce 2021: výsledky syndikovaného průzkumu mezi klinickými hematology. Transfuze a hematologie dnes. 2023, roč. 29, č. Suppl.3, s. 3S7-3S15. ISSN 1213-5763. eISSN 1805-4587.

ŠILHÁN, Petr, Martin HÝŽA, Samuel AMBROŠ, Tomáš SKŘONT, David ŠKRDA, Jan VOBER, Eva ČEŠKOVÁ, Ivana KACÍŘOVÁ, Romana UŘINOVSKÁ a Milan GRUNDMANN. Terapeutické monitorování psychofarmak 2: specifické situace. Psychiatrie. 2023, roč. 27, č. 3, s. 133-140. ISSN 1211-7579. eISSN 1212-6845.

KUŠNIEROVÁ, Pavlína, Zdeněk ŠVAGERA, Olga MICHNOVÁ, M. HLOŽÁNKOVÁ, P. KOSZTYU, L. CHALUPOVÁ, B. DVOŘÁKOVÁ, V. SEIDLOVÁ, R. PETR, J. KNOT, R. KOŽEVNIKOVOVÁ, Jakub CVEK a David STEJSKAL. Biomarkery microRNA v diagnostice onkologické kardiotoxicity. Klinická biochemie a metabolismus. 2023, roč. 31, č. 1, s. 16-20. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402


Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Olga Michnová
Telefon+420 597 372 201
Emailolga.michnova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání