Přehled publikační činnosti ÚLM v roce 2020

a) Články v impaktovaných časopisech

 1. KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Pavel HRADÍLEK, Olga ZAPLETALOVÁ a David STEJSKAL. Determination of chitinase 3-like 1 in cerebrospinal fluid in multiple sclerosis and other neurological diseases. PLoS ONE [online]. 2020, vol. 15, no. 5(e0233519), p. 1-14 [cit. 2020-11-05]. ISSN 1932-6203. IF 2.740 (2019) Dostupné z https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0233519&type=printable.
 2. ZEMAN, David, Pavlína KUŠNIEROVÁ, František VŠIANSKÝ, Katarína REGULIOVÁ, Monika ŠKUTOVÁ, Ivana WOZNICOVÁ, Olga ZAPLETALOVÁ a Pavel HRADÍLEK. Cerebrospinal fluid oligoclonal IgM test in routine practice: Comparison with quantitative assessment of intrathecal IgM synthesis. Clinica chimica acta. 2020, vol. 508, no. September, p. 137-145. ISSN 0009-8981. eISSN 1873-3492. IF 2.615 (2019)
 3. STEJSKAL, David, Radka ŠIGUTOVÁ, M. ŠVESTÁK, J. VÁCLAVÍK, Pavlína KUŠNIEROVÁ a Zdeněk ŠVAGERA. Measurement of novel adipokine visfatin in young patients with acute myocardial infarction. Clinical testing of a new ELISA. Biomedical papers. 2020, vol. 164, no. 2, p. 138-140. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. IF 1.000 (2019)
 4. KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Kamila, REVENDOVÁ, Ondřej DLOUHÝ. Detection of monoclonal free light chains by immunofixation electrophoresis and isoelectric focusing - comparison with the quantitative method of determination. Scand J Clin Lab Invest. 2020, roč. 80, č. 7, s. 556-561. Print ISSN:0036-5513 Online ISSN: 1502-7686. IF 475.
 5. Petejova N, Martinek A, Zadrazil J, Kanova M, Klementa V, Sigutova R, Kacirova I,  Hrabovsky V, Svagera Z, Stejskal D. Biomarkers of acute kidney injury in critically ill septic patients treated by selected nephrotoxic antibiotic agents with focus on specific microRNAs – Review. Int J Mol Sci 2020 Sep 26;21(19):7115.  IF 4.556 (2019) 

b) Články v recenzovaných časopisech

 1. VÁVROVÁ, J., Pavlína KUŠNIEROVÁ, V. MAISNAR a L. ŠOLCOVÁ. Doporučení České společnosti klinické biochemie a České myelomové skupiny k laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií. Klinická biochemie a metabolismus. 2020, roč. 28, č. 1, s. 26-34. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.
 2. KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Tomáš JELÍNEK a Roman HÁJEK. Nemoc těžkých řetězců imunoglobulinu gama. Klinická onkologie. 2020, roč. 33, č. 4, s. 280-284. ISSN 0862-495X. eISSN 1802-5307.
 3. KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Olga MICHNOVÁ, František VŠIANSKÝ, David STEJSKAL, Vladimír BARTOŠ. Poměr volných lehkých řetězců u pacientů s chronickým selháním ledvin. Klinická biochemie a metabolismus. 2020, roč. 28, č. 4, s. 144-149. ISSN 1210-7921.
 4. Kacířová Ivana, Milan Grundmann. Terapeutické monitorování léčiv – review. Klin Farmakol Farm 2020;34(2):47-55.
 5. Porubän T, Kořístková B, Grundmann M, Kacířová I. Comparison of DOS and Windows version of the MwPharm – a pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of digoxin. Klin Farmakol Farm 2020;34(4):152-157.
 6. Brozmanová Laboratorní metody v terapeutickém monitorování léků. Klin Farmakol Farm 2020;34(2):56-62.
 7. Jana Ďuricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová. Meropenem serum concentrations in intensive care patients: a retrospective analysis. Čes. slov. Farm. 2020; 69, 230–236
 8. Svoboda P. Kupka T., Krnáčová A. Čtyřleté zkušenosti s monitorováním farmakokinetiky infliximabu a adalimumabu u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Gastroenterologie a hepatologie. 2020, 74(2), 139-147. ISSN 1804-803X (Online) ISSN 1804-7874 (Print)

Ostatní publikace

 1. KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Hana Slepčanová, František Všianský, Olga Michnová, Patra Bártová, David Stejskal. Porovnání dvou analytických metod stanovení neurodegenerativních markerů β‑amyloidu 1-42, celkového tau-proteinu a fosforylovaného tau-proteinu 181. Labor Aktuell 2020, 24 (2), 21-26.
 2. GUMULEC, Jaromír, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, David BUFFA, Katarína HRADSKÁ, Lucie RECOVÁ, Radomíra HRDLIČKOVÁ, Martin PULCER, Zuzana ČERMÁKOVÁ a Roman HÁJEK. Získaná hemofilie A: možnosti diagnostiky a léčby. Acta medicinae. 2020, roč. 9, č. 17, s. 97-102. ISSN 1805-398X.

Publikovaná abstrakta v časopisech bez IF

 1. ANDELOVÁ K., Švagera Z., Stejskal D., Šuláková T., Bosáková A. Intaktní FGF23 a alfa-Klotho, nové prognostické a prediktivní markery u dětí s chronickým onemocněním ledvin. Abstrakt dedikován, uvedeno ve sborníku In: Fons – sympozium klinické biochemie: sborník abstraktů. Pardubice: Stapro s.r.o., 2020, s. 53. ISBN 978-80-87436-18-9.
 2. Bystroňová I. , Kušnierová P., Walder P., Hlubek R., Rolová J. Stanovení alfa-defensinů v synoviální tekutině a séru u různých ortopedických infekcí. Fons – sympozium klinické biochemie: sborník abstraktů. Pardubice: Stapro s.r.o., 2020, s. 51. ISBN 978-80-87436-18-9.
 3. Kušnierová P., Vávrová J. Národní doporučení k laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií. Požadavky na metody a harmonizace laboratorních vyšetření. Fons – sympozium klinické biochemie: sborník abstraktů. Pardubice: Stapro s.r.o., 2020, s. 31. ISBN 978-80-87436-18-9.
 4. Zeman D, Kušnierová P, Revendová K, Bunganič R, Hradílek P. Korelace laboratorních biomarkerů roztroušené sklerózy s klinickým stavem. Abstrakt ve sborníku, konference XXXIX. Regionální pracovní konference klinické biochemie, Karlova Studánka 4. 12. 2020. ISBN 978-80-88354-13-0, str. 22-3.
 5. Kolářová S., Bystroňová I., Kušnierová P., Pulcer M., Stejskal D. Vyšetření synoviální tekutiny na hematologickém analyzátoru Sysmex XN-9000, XIX. česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, 10.–11. 09. 2020.
 6. Pulcer M., Kolářová S., Recová L., Bílovská M., Stejskal D. Porovnání PT a aPTT mezi POCT přístrojem CoaguChek Pro II, Sysmex CS-5100 a cobas t 511. XIX. česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, 10.–11. 09. 2020.
 7. Pulcer M, Gumulec J, Recova L, Kolarova S, Svagera Z, Stejskal D. The Comparison of Critical Care Instrument CoaguChek® Pro II with Coagulation Analyzers Sysmex CS-5100 and Cobas t 511 [abstract]. Res Pract Thromb Haemost. 2020; 4 (Suppl 1). https://abstracts.isth.org/abstract/the-comparison-of-critical-care-instrument-coaguchek-pro-ii-with-coagulation-analyzers-sysmex-cs-5100-and-cobas-t-511/
 8. Blanka Kořístková, Marcela Hricová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann: Porovnání zkrácené versus plné varianty dvou farmakokinetických programů pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů.
  Sborník abstraktů 21. České konference klinické farmakologie, 25. České konference TDM a 23. České konference DURG, 10. - 12. 9. 2020 v České Budějovicíe, vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů, ISBN 978-80-7394-819-1, str. 27-28
 9. Eliška Vavrečková, Marcela Hricová, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann: Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu u dialyzovaných pacientů. Sborník abstraktů 21. České konference klinické farmakologie, 25. České konference TDM a 23. České konference DURG, 10. - 12. 9. 2020 v České Budějovicíe, vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů, ISBN 978-80-7394-819-1, str. 29-30
 10. Marcela Hricová, Kristýna Schön, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann: Porovnání MW_Pharm 3:30  a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu aplikovaného kontinuální infúzí. Sborník abstraktů 21. České konference klinické farmakologie, 25. České konference TDM a 23. České konference DURG, 10. - 12. 9. 2020 v České Budějovicíe, vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů, ISBN 978-80-7394-819-1, str. 31-32
 11. Kristýna Schön, Blanka Kořístková, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann Porovnání MW_Pharm 3:30 a MW_Pharm++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu – a priori model. Sborník abstraktů 21. České konference klinické farmakologie, 25. České konference TDM a 23. České konference DURG, 10. - 12. 9. 2020 v České Budějovicíe, vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů, ISBN 978-80-7394-819-1, str. 33-34
 12. Ďuricová J., Kacířová I. Úprava dávkování beta-laktamových antibiotik. 22. ročník Colours of Sepsis 2020. Ostrava 27.1.-31.1.2020
 13. Ďuricová J., Kacířová I. Zkušenosti z rutinního terapeutického monitorování beta-laktamových antibiotik u kriticky nemocných pacientů. 22. ročník Colours of Sepsis 2020. Ostrava 27.1.-31.1.2020
 14. Jana Ďuricová, Ivana Kacířová. Úprava dávkování léčiv u pacientů se sníženou funkcí ledvin a/nebo jater – příklady z praxe. XXII Sympozium klinické farmacie René Macha, Hradec Králové, 28.11.-29.11.2020
 15. Uřinovská R., Brozmanová H., Kacířová  I,  Sagan J.  Stanovení acykloviru  a jeho metabolitu v séru metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí,  Sborník abstraktů, česká konfrence klinické farmakologie, České Budějovice, 2020

Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Olga Michnová
Telefon+420 597 372 201
Emailolga.michnova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání