Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Odborníci

Tato sekce je určena pouze pro odbornou veřejnost.

 

Elektronická konzilia

VSTUP DO APLIKACE ELEKTRONICKÁ KONZILIA

 

Co jsou elektronická konzilia?
Jste-li lékař a máte potřebu konzultovat komplikované případy v oboru urologie, tak právě pro Vás je určena aplikace „Elektronická konzilia", prostřednictvím které zadáte potřebné údaje pacienta (osobní údaje, anamnéza - OA, FA, AA, RA, NO atp., výsledky aktuálních laboratorních vyšetření, popisy CT / MRI / USG a jiných vyšetření) a odešlete dle pokynů. Váš případ pak bude probrán na indikační poradě lékařů urologické kliniky FN. O výsledku pak budete obratem informováni.

Přístup do aplikace „Elektronická konzilia"
Pro přístup musíte mít přidělené „přihlašovací jméno" a „heslo". O jeho přidělení žádejte prosím na níže uvedený kontakt: doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. - přednosta urologické kliniky,
telefonní číslo:  597 375 301
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Stáže a odborné kurzy

Stáže
V r. 2007 získalo pracoviště akreditaci Ministerstva zdravotnictví České republiky pro specializační vzdělávání v celém rozsahu oboru urologie ve smyslu Zákona 95/2004 Sb. Urologická klinika nabízí krátkodobé i dlouhodobé stáže pro lékaře zařazené do specializační přípravy v oboru urologie, chirurgie, gynekologie, onkologie, atd. Délka a náplň stáží se řídí příslušnými předpisy. Mimo rámec specializačních stáží lze dohodnout i stáže dle individuálních požadavků.

Odborné kurzy

Pro bližší informace ohledně stáží a odborných kůrzu kontaktujte prosím přednostu urologické kliniky – doc. MUDr. J. Krhut, Ph.D., e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefon. číslo 597 375 301.

Výzkumná a publikační činnost
Lékaři urologické kliniky se podílejí jak na výzkumné, tak publikační činnosti.

 

LERV = litotrypse extrakorporální rázovou vlnou

Postup a pravidla při objednávání pacientů k LERV:
Jak objednat pacienta: na tel. č. 59 737 3051 (anebo 3050)
Volat je možné v pracovní dny (po-pá) v čase 13:00-14:30.
Provozní doba LERVu: po-pá, 11:00-15:00
Pro pacienty externích lékařů (resp. zdrav. zařízení) jsou vymezeny
tyto dny: pondělí až středa.

Pokyny pro lékaře posílající pacienty k LERV, aneb co musí mít pacient s sebou písemně:

  1.  Ambulantní urologickou zprávu s jasným požadavkem - např. Žádám o LERV vlevo pro nefrolitiázu vlevo (konkrement ve středním kalichu). Zvlášť důležitá je přesná specifikace v případě vícečetné oboustranné nefro-/ureterolitiázy.
  2. Vyšetření krevní srážlivosti (INR, APTT atd.) - požadované hodnoty INR jsou 0,80-1,20.
  3. Vyloučený uroinfekt, nejlépe potvrzeno bakteriologickým vyšetřením moče, které musí být negativní.
  4. V případě, že pacient užívá antiagregační léčbu (medikuje např. Anopyrin, Aspirin, Godasal apod.) musí být lék vysazen 10 dní před výkonem, anebo v případě antikoagulační léčby (Warfarin, Lawarin apod.) musí být lék vysazen 7-10 dní před výkonem a nahrazen např. Fraxiparine.
  5. Pacient by měl být vybaven alespoň přesným popisem RTG či IVU snímků anebo CT nálezem, nejlépe však poslat s pacientem snímky RTG či IVU nebo CT a pokud možno na CD či jiném záznamovém médiu, příp. odeslat snímky ze zobrazovacích metod do externího PACSu FNO (v tomto případě kontaktujte, prosím, Ústav radiodiagnostický FNO - tel. č. 597 374 026 anebo 597 374 116, po-pá 7:00-15:30).
  6. Vyplněný a podepsaný informovaný souhlas, ke stažení zde .

Upozornění:
Absolutní kontraindikací k výkonu jsou: gravidita, koagulopatie, akutní uroinfekce (i aktuálně léčená antibiotiky), onemocnění aorty (aneuryzma apod.), včasně nevysazená antikoagulační či antiagregační terapie.

Objednání k vyšetření 597 373 051 objednani.uro@fno.cz

Přednosta

prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Tel: 597 372 731
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Bc. Ivanka Baumová

Tel: 597 375 302
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript