Spektrum diagnostických a léčebných výkonů

 
  • Komplexní diagnostika a léčba pacientů s onkologickými chorobami urogenitálního traktu - urologická klinika zajišťuje v celém rozsahu chirurgickou i endoskopickou léčbu nádorových onemocnění ledvin, nadledvin, močovodů, močového měchýře, močové trubice a mužských pohlavních orgánů. Klinika zabezpečuje podávání chemoterapie a imunoterapie u pacientů s povrchovými nádory močového měchýře. Vzhledem k velmi úzké kooperaci s Onkologickou klinikou FNO je zajištěna koordinace léčby pacientů tak, aby byl zvolen pro pacienta vždy optimální postup (operační léčba, radioterapie, chemoterapie).

  • V rámci úzké mezioborové spolupráce se urologická klinika podílí i na léčbě primárních onkologických onemocnění ženských pohlavních orgánů (ve spolupráci s gynekologicko-porodnickou klinikou FNO) a trávicího traktu (ve spolupráci s chirurgickou klinikou FNO).

  • Komplexní diagnostika a léčba pacientů s dysfunkcemi dolních cest močových - urologická klinika FNO patří v této oblasti mezi špičková pracoviště v naší republice. Může se pochlubit prioritním zavedením několika léčebných metod v rámci ČR - Stollerova aferentní neurostimulace (1998), aplikace botulinumtoxinu do močového měchýře (2001), zavedení komplexní fyzioterapie do léčby inkontinence moči (2003) atd. V současné době pracoviště diagnostikuje a komplexně léčí všechny typy inkontinence moči (poruchy udržení moči) u mužů a žen bez ohledu na příčinu. Dále poskytuje specializovanou diagnostiku a terapii u pacientů s neurologickými příčinami poruch kontinence (pacienti po úrazech míchy, pacienti s roztroušenou sklerózou, pacienti po cévních mozkových příhodách atd.). Urologická klinika úzce spolupracuje s neurologickou klinikou FNO, neurochirurgickou klinikou FNO a Rehabilitačním ústavem v Hrabyni.

  • Komplexní diagnostika a léčba pacientů s litiázou (kameny močových cest) - urologická klinika FNO je personálně i materiálně vybavena pro komplexní léčbu litiázy bez ohledu na lokalizaci. Řeší konkrementy v ledvině, močovodu i v močovém měchýři. Disponuje přístrojem na mimotělní drcení litiázy (ESWL, LERV), kromě toho jsou využívány k léčbě litiázy především miniinvazívní endoskopické metody s využitím laserového drcení kamenů.

  • Laparoskopická operativa - v současné době rutinně provádíme laparoskopické operace ledviny (nefrektomie, resekce ledviny, nefroureterektomie, marsupializace cysty, nefropexe, pyeloplastika), nadledviny, močovodu a močového měchýř, laparoskopická radikální prostatektomie (odstranění celé prostaty pro zhoubný nádor). Samozřejmostí je laparoskopická operace varikokély. Rozvoji této oblasti je věnována maximální pozornost s ohledem na přínos pro pacienty (výrazně menší bolestivost po operaci, zkrácení doby hospitalizace).

  • Komplexní diagnostika a léčba pacientů se strikturou (zúženinou) močové trubice - zahrnuje jak endoskopické ošetření (vnitřní uretrotomie dle Otise, optická uretrotomie dle Sachse, laserová uretrotomie), tak plastické operace močové trubice - resekční i substituční (náhrada poškozené resp. zúžené močové trubice jinou tkání)

  • Komplexní diagnostika a léčba pacientů s andrologickými problémy - v rámci urologické ambulance pracuje Centrum funkční medicíny, které je zaměřeno na diagnostiku a následnou léčbu problémů s erekcí (ztopořením penisu) a ejakulací (výronem semene). Vzhledem k souvislostem těchto poruch s kardiovaskulárními a metabolickými chorobami pracuje centrum v úzké součinnosti s kardiology a diabetology. Velkou pozornost věnujeme i léčbě vrozených či získaných deformací penisu.

  • Dětská urologie - diagnostika urologických onemocnění močopohlavního ústrojí v dětském věku, vč. funkčních poruch. Operativa - korekční výkony na zevním genitálu (cirkumcize, re-cirkumcize), orchidopexe, operace hydrokél a další.


Přednosta
MUDr. Michal Grepl, Ph.D.

Emailmichal.grepl@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Ivanka Baumová
Telefon+420 597 375 302
Emailivanka.baumova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání