Preventivní prohlídky

Oddělení pracovního a preventivního lékařství FNO poskytuje:

Kontakt:

Smlouvy o pracovnělékařskou péči:

597 373 221, 3220

 

Posuzování nemocí z povolání:

597 373 229, 2225

 

Laboratorní vyšetřovací metody (EKG, spirometrie, rhinomanometrie, chladové testy a pletysmografické vyš.):
597 372225, 3229

 

Očkování do zahraničí:
597 373 221 – poprvé do rizikových zemí
597 372 226 – opakovaně do rizikových zemí, poprvé a opakovaně pro ČR, zdravotníci a sociální pracovníci


Umístění:

Budova A
Poliklinika, 1. Patro

Pracovnělékařskou službu v plném rozsahu

  • dle zákona č.373/2011 Sb. a jeho prováděcí vyhl. č.79/2013 Sb. - preventivní prohlídky za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci (smlouvy se zaměstnavatelem)
  • posuzování nemocí z povolání

 

Specializovaná vyšetření
Specializovaná vyšetření k účelům pracovnělékařské služby u nesmluvních partnerů: chladové testy, spirometrii, audiometrii, EKG, EMG (k účelům doplnění vyšetření pro preventivní prohlídky, které provádí poskytovatel pracovnělékařských služeb)
Specializovaná vyšetření k diagnostickým účelům pro praktické lékaře, cévní
a revmatologické ambulance (chladové testy + pletysmograf, spirometrii, audiometrii, EKG)

 

Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí
Péče o pracovníky vyjíždějící do zahraničí (epidemiologicky závažných a zdravotně rizikových zemí). Preventivní prohlídky - posuzování zdravotní způsobilosti k práci těchto pracovníků dle vyhl.č.79/2013 Sb. příloha č.2 (II. Rizika ohrožení zdraví, odst. 11)

 

Očkování
Očkování v plném rozsahu

  • do zahraničí
  • zdarma nařízené očkování pro zdravotníky, sociální pracovníky a další vybrané skupiny obyvatel
  • očkování dospělých k prevenci onemocnění v podmínkách ČR

 

Zařazování pracovníků s hendikepem
Zařazování pracovníků s hendikepem do pracovního prostředí. Např. alergiky (astma, ekzémy), onemocnění pohybového aparátu. Vycházíme ze znalosti pracovní pozice, rizik ohrožení zdraví a rizikových faktorů na pracovišti. Při pravidelných preventivních kontrolách sledujeme zdravotní stav pracovníka a umožňujeme mu vykonávat žádané zaměstnání

 

Preventivní vyšetření kardiopulmonálního systému
Preventivní vyšetření kardiopulmonálního systému, interní screening, alergologický profil. Edukace životního stylu dle komplexního interního vyšetření.

 

Přednáškovou činnost
Přednášky na vyžádání o problematice pracovnělékařských služeb a nemocí z povolání.

×
PředchozíDalší
Načítání