Oddělení pracovního a preventivního lékařství FNO

 

Pracovní lékařství je klinický obor spadající pod vnitřní lékařství, který se zabývá vztahem zdravotního stavu pracovníka ke konkrétní pracovní činnosti a pracovnímu prostředí.


Oddělení pracovního a preventivního lékařství je akreditováno pro předatestační přípravu v oboru pracovního lékařství. Nabízí školící místa pro výuku nemocí z povolání, pracovně lékařskou péči, péči o pracovníky vyjíždějící do zahraničí, spirometrické vyšetřovací metody v pracovním lékařství, postup zařazování alergiků do pracovního procesu.

Oddělení pracovního a preventivního lékařství je očkovacím centrem, očkujeme osoby vyjíždějící do zahraničí a všechna dostupná očkování u dospělých osob.
V závodně preventivní péči upřednostňuje smlouvy s podniky, kde je riziko vibrací, jednostranné a nadměrné zátěže, expozice fibrogennímu prachu a profesním alergenům, služební cesty do zdravotně závažných a epidemiologicky obtížných oblastí.

×
PředchozíDalší
Načítání