Ceník placených služeb

 

Ceník pracovnělékařských služeb

VÝkon Cena bez dph cena s dph 15%
EKG 140 Kč  161 Kč
EMG orientační (1 končetina) 139 Kč 160 Kč
RTG hrudníku 196 Kč 225 Kč
Audio    
audiometrie 100 Kč 115 Kč
výpočet ztrát sluchu dle Fowlera 63 Kč 72 Kč
CELKEM 163 Kč
187 Kč
     
ORL – cílené vyšetření otolaryngologem 263 Kč 303 Kč
Spirometrie    
spirometrie 192 Kč 220 Kč
pulsní oxymetrie 86 Kč 99 Kč
posouzení zdrav. stavu 241 Kč 277 Kč
CELKEM 519 Kč 596 Kč
     
Chladový test    
vodní chladový pokus 39 Kč 45 Kč
funkční tepenné testy 78 Kč 90 Kč
pletysmografické metody zátěžové (obě končetiny) 544 Kč 626 Kč
posouzení zdravotního stavu 241 Kč 277 Kč
CELKEM 902 Kč 1 038 Kč
     
Rombergova zkouška (práce ve výškách) 128 Kč  
Řidiči motorových vozidel, administrativní poplatek   150 Kč
Komplexní vyšetření odborníkem pro nemoci z povolání 731 Kč 841 Kč
Preventivní prohlídka závodní péče, typ II. 484 Kč 556 Kč
Zpracování posudku na odškodnění nemoci z povolání   2 280 Kč
Konzultace nemoci z povolání (prostudování dokumentace, pohovor s pacientem, analýza problému, písemný závěr a doporučení) 400 Kč  
Lékařský posudek pro pozůstalé   1 150 Kč

Ceník ambulance pro výjezdy do zahraničí

VÝkon Cena bez dph cena s dph 15%
Komplexní péče o cestovatele    
komplexní vyš. odborníkem pro nemoci z povolání   810 Kč
EKG   150 Kč
biochemická laboratoř   245 Kč
hematologická laboratoř   95 Kč
očkování (průkaz+poučení)   330 Kč
odběr biologického materiálu   55 Kč
odběrový materiál   80 Kč
administrativní výkon   150 Kč
CELKEM   1915 Kč
     
Očkování na žádost fyzické osoby (vakcínu hradí pacient sám)   137 Kč
Poučení pacienta před cestou do zahraničí   137 Kč
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu   56 Kč
Poradenství pro výjezd do tropů a subtropů (15-45 min., včetně očkování a vypsání mezinárodního očkovacího průkazu)   330 Kč
Venepunkce 40 Kč 46 Kč
FW 30 Kč 35 Kč
Krevní obraz+diff. 73 Kč 84 Kč
ALT 20 Kč 23 Kč
AST 20 Kč 23 Kč
GMT 24 Kč 27 Kč
Analýza moči 35 Kč 40 Kč
Stanovení protilátek IgG proti antigenům HB,HIV a HBc 318 Kč 366 Kč
Stanovení protilátek HAV IgG 429 Kč 493 Kč
HBs Ag 263 Kč 303 Kč

 Ceník praktičtí lékaři

VÝkon Cena bez dph cena s dph 15%
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta (20 min.)   300 Kč
Výpis úrazové pojistky (20 min.)   300 Kč
Přihláška ke studiu, vystavení duplikátu zdravotního dokladu   150 Kč
Administrativní výkon na žádost pacienta   150 Kč
Podrobný výpis z dokumentace na žádost pacienta, výpis z dokumentace pro životní pojistku   450 Kč
Zpráva pro policii, soudy, apod. (20 min.)   300 Kč
Komplexní vyšetření praktickým lékařem – vstupní prohlídka (je vyšetřen poprvé) 731 Kč 841 Kč
+ administrativní výkon 150 Kč 150 Kč
CELKEM 881 Kč 991 Kč
     
Opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem (vstupní, výstupní prohlídka, vyšetření pro řidičský, zbrojní průkaz, vyšetření sportovce, vyšetření k návrhu na lázně – na žádost pacienta) 491 Kč 564 Kč
Cílené vyšetření praktickým lékařem (řidičský průkaz – kontrola důchodci, vyšetření pro zdravotní průkaz, profesní průkazy – svářeč apod., vyšetření pro rekr. a rekondiční pobyty, bodové ohodnocení pracovního úrazu)   218 Kč
Preventivní prohlídka závodní péče 187 Kč 215 Kč
+ administrativní výkon 150 Kč 150 Kč
+ moč – sediment 35 Kč 40 Kč
CELKEM 372 Kč 405 Kč
×
PředchozíDalší
Načítání