Úsek krizového řízení

Stěžejní činnosti Úseku krizového řízení:

  • zajišťuje plnění úkolů souvisejících s plněním povinností vyplývajících z legislativy ve vztahu ke krizovému řízení,
  • připravuje podklady k realizaci připravenosti FNO na mimořádné události a krizové situace,
  • spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému a veřejným sektorem/institucemi,
  • zajišťuje zpracování plánovací dokumentace FNO ve vztahu k havarijnímu plánování a krizovému řízení,
  • zajišťuje činnost Integrovaného dispečinku FNO,
  • zajišťuje provoz zabezpečovacích a bezpečnostních systémů FNO,
  • zajišťuje provoz záznamových systémů ve FNO,
  • spolupracuje s jednotlivými zdravotnickými a technickými pracovišti FNO.

×
PředchozíDalší
Načítání