Úsek ekologie a vodohospodářství

Stěžejní činnosti Úseku ekologie a vodohospodářství:

  • zabezpečuje činnosti související s plněním povinností vyplývajících z legislativy o odpadech, ochranou vod a životního prostředí,
  • navrhuje opatření k odstranění nedostatků ve vztahu ke kvalitě životního prostředí,
  • vyjadřuje se k projektům v rámci FNO, které mohou mít vliv na životní prostředí,
  • vyřizuje povolení a rozhodnutí týkající se životního prostředí u správních orgánů činných v ochraně životního prostředí a kontrolních orgánů.

×
PředchozíDalší
Načítání