Odbor vnitřní bezpečnosti a krizového řízení

Stěžejní činnosti Odboru vnitřní bezpečnosti a krizového řízení:

  • zajišťuje úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti a krizového řízení,
  • vyhodnocuje bezpečnostní rizika; navrhuje strategii bezpečnostní politiky měkkého cíle,
  • plánuje a připravuje podklady/materiály k realizaci připravenosti FNO na mimořádné události a krizové situace,
  • zajišťuje součinnost se složkami integrovaného záchranného systému při likvidaci následků mimořádné události a krizové situace,
  • zabezpečuje ostrahu ve FNO a ochranu života a zdraví před vstupem nepovolaných (rizikových) osob,
  • zabezpečuje přepravu pacientů, zaměstnanců materiálu v návaznosti na léčebnou péči a materiálně technické zásobování FNO,
  • zpracovává a zabezpečuje oblast havarijního plánování a krizového řízení v návaznosti na krizový plán resortu zdravotnictví a krizového plánu Moravskoslezského kraje,
  • zabezpečuje činnost související s radiační ochranou ve FNO v souladu s předpisy Státního ústavu pro jadernou bezpečnost,
  • zabezpečuje výkon služeb zajišťovaných dodavatelsky, které mají dopad na bezpečnost pacientů a zaměstnanců FNO,
  • zabezpečuje odborné činnosti na úseku ekologie a vodohospodářství.

×
PředchozíDalší
Načítání