Operační sály

  • Operační sály

     

    Oční klinika využívá 2 moderní operační sály, otevřené v roce 2011, které splňují nejnáročnější požadavky na kvalitu poskytované péče. Jsou součástí ambulantního traktu, takže pacienti využívají komfortu vyšetření a přípravy před ambulantními operacemi bez zdlouhavých a nepohodlných přesunů. Oční klinika využívá rovněž centrální operační sály FN Ostrava a pro dětské pacienty operační sál na Klinice dětského lékařství.

    Naši lékaři zde provedou více než 2500 nitroočních operací ročně. Mezi unikátní vybavení sálů patří systém SurgiCube, který je umístěn na Oční klinice FNO jako jediném pracovišti v ČR a který výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost nitroočních operací. Mezi další podstatné vybavení patří operační mikroskopy, fakoemulsifikační přístroje a vitrektomy (Constellation Vision System) poslední generace, které Umožňují provádět nitrooční operace (např. operace mikrořezem, bezstehová technika) s minimálními zásahy do integrity organismu a zajišťují tak podmínky pro rychlejší a lepší hojení.


Přednosta
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 956
Emailjan.nemcansky@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Lukáš Kolarčík, DiS., MBA
Telefon+420 597 375 952
Emaillukas.kolarcik@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání