Často kladené dotazy

 

Je operace šedého zákalu jedinou možností léčby?

V zásadě ano. Šedým zákalem rozumíme zkalení oční čočky, ale tato diagnóza není sama o sobě důvodem k operaci. Tímto důvodem je porucha zraku, kterou způsobuje. Operace se provádí moderním přístrojem – fakoemulsifikátorem, pomocí ultrazvuku odstraníme zkalenou čočku malým rohovkovým řezem. Dioptrickou hodnotu nahradíme umělou měkkou nitrooční čočkou, kterou vložíme to oka týmž řezem. Po operace se oko hojí asi 4 týdny, po tuto dobu jsou kontroly očním lékařem nutné.

Musím být k operaci šedého zákalu hospitalizován/a ?

Ne. Naprostou většinu operací provádíme ambulantně, na klinice strávíte celkem asi 3 hodiny. Pobyt v nemocnici je vhodné uvážit u pacientů, kde lze předpokládat obtížnější průběh operace (oči po úrazech, po některých předchozích operacích a podobně)

Mohu oslepnout při nepříznivém průběhu operace nebo hojení?

Bohužel ano. Riziko zhoršení vidění po operaci šedého zákalu je obecně malé, méně než 0,5 %. Některé komplikace mohou vzniknout během operace v důsledku křehkosti očních tkání, například dnes již vzácná tzv. expulsivní hemoragie, masivní a destruktivní krvácení do nitra oka. Výrazné zhoršení vidění po operaci může způsobit tzv. endoftalmitida, nitrooční zánět způsobený průnikem infekce do oka. Po operaci nesmí pacient podcenit příznaky počínající endoftalmitidy, jako je zhoršení vidění, bolest a zarudnutí oka nebo otoky víček.

K čemu je dobrý Informovaný souhlas?

Informovaný souhlas podepisuje pacient před každým operačním zákrokem nebo před vyšetřením, které přináší pacientovi určitou míru rizika. Je projevem svobodné vůle nemocného k podstoupení výkonu a zárukou, že se mu dostane náležitého poučení před výkonem.

Je pro mě vhodná léčba nitrooční injekcí anti-VEGF

Aplikace protilátek blokujících VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) je účinnou léčbou vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace, makulárního otoku při okluzi sítnicových žil, diabetického makulárního edému a také choroidálních neovaskulárních membrán při méně častých chorobách makuly.

Tyto léky jsou určeny a za určitých okolností také hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Za rozhodnutí o vhodnosti léčby odpovídá lékař specializované poradny.


Přednosta
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 956
Emailjan.nemcansky@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Lukáš Kolarčík, DiS., MBA
Telefon+420 597 375 952
Emaillukas.kolarcik@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání