Co diagnostikujeme a léčíme

Poskytované služby:

  • Komplexní chirurgie předního segmentu oka (katarakta, transplantace rohovky, refrakční výkony na nitrooční čočce, operace povrchu oka: pterygia, nádory, jizevnaté změny)
  • Komplexní glaukomová chirurgie (chirurgická léčba zeleného zákalu, včetně miniinvazivní glaukomové chirurgie s využitím moderních implantátů)
  • Komplexní chirurgie zadního segmentu oka (miniinvazivní vitreoretinální chirurgie 25G+, operace zevní cestou)
  • Nitrooční aplikace všech dostupných léčivých prostředků (aflibercept, brolucizumab, faricimab, ranibizumab, depotní dexametazon)
  • Okuloplastická chirurgie (operace okolí oka, chybného postavení víček, jizevnatých a vrozených změn, úpravy víček a lůžka po ztrátě očního bulbu, komplexní rekonstrukční operace, operace očnice)
  • Onkologická péče vč. chirurgické léčby nádorů oka a okolí
  • Řešení vrozené neprůchodnosti slzných cest
  • Minimálně invazivní chirurgická léčba, zejména ošetření sítnice šablonovým laserem, léčba sekundární katarakty laserem (YAG kapsulotomie), laserová léčba glaukomu (SLT), a další
  • Vyšetření a léčba novorozenců a nedonošených dětí s využitím špičkových sítnicových ultra-širokoúhlých kamer.
  • Komplexní chirurgie u dětí včetně  nezralých novorozenců (operace předního i zadního segmentu)

 

Při léčbě využíváme postupy, materiály a technologie v souladu s nejvyšší úrovní  poznání a rozvoje, například 3D mikroskopy, mikroincizní chirurgii, pokročilé implantáty, a další.

Neinvazivní vyšetřovací metody:  
ultrasonografie (state of the art USG ABSolu)
Optická koherentní tomografie včetně neinvazivní OCT-angiografie (OCT-A Spectralis)
Oftalmofotografie včetně angiografických modalit (FA, ICGA) a ultra-širokoúhlého zobrazení (Zeiss Clarus, FF450+IR)
Vyšetření zorného pole počítačovými perimetry pro kinetickou i statickou perimetrii
Biometrické vyšetření oka
Přesné měření nitroočního tlaku metodou dynamické konturní tonometrie
Komplexní analýza předního segmentu oka (elevační topografie rohovky, 3D analýza přední komory, denzitometrie čočky, celoplošná pachymetrie)
Vyšetření endotelu rohovky (endotelová mikroskopie)
Standardizované vyšetření zrakové ostrosti
Standardizované vyšetření barvocitu (50Hue, 100Hue, Anomaloskop)

Široká nabídka dostup nedostupných léčebných postupů v rámci klinických hodnocení a studií.


Přednosta
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 956
Emailjan.nemcansky@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Lukáš Kolarčík, DiS., MBA
Telefon+420 597 375 952
Emaillukas.kolarcik@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání