Seznam literatury: vzory citovaných zdrojů

Kniha, učebnice, monografie

Přímení, Iniciála. (rok vydání). Název (edice). Vydavatel. – jeden autor

Kapounová, G. (2020). Ošetřovatelství v intenzivní péči (2. vyd.). Grada Publishing, a.s.

 

Přímení, Iniciála., Přímení, Iniciála., Přímení, Iniciála., Přímení, Iniciála., & Přímení, Iniciála. (rok vydání). Název. (edice) Vydavatel. – více autorů

Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M., & Zeleníková, R. (2019). Ošetřovatelství I (2. vyd.). Grada Publishing, a.s.

 

Článek v časopise online

Přímení, Iniciála. (rok vydání). Název článku. Název časopisu, Ročník(číslo), stránky.  DOI odkaz – jeden autor

Balková, M. (2018). Use of measurement tools for screening of postoperative delirium in nursing practice. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 9(3), 897–904. https://doi.org/10.15452/CEJNM.2018.09.0021

 

Přímení, Iniciála., Přímení, Iniciála., Přímení, Iniciála., & Přímení, Iniciála.  (rok vydání). Název článku. Název časopisu, Ročník(číslo), stránky. DOI odkaz – více autorů

Maňhalová, J., & Tóthová, V. (2016). The potential use of conceptual models of cultural competence in the nursing profession. Kontakt, 18(2), 69–74.  https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2016.03.002

 

Článek v časopise (tištěná verze)

Přímení, Iniciála. (rok vydání). Název článku. Název časopisu, Ročník(číslo), stránky.

Mareš, J. (2019). Znalost zvláštností pacienta: důležitý předpoklad individualizované péče. Československá psychologie, 63(6), 676–690.


Redakční rada časopisu Zaměřeno na klinickou praxi.
Vydavatel: Fakultní nemocnice Ostrava
ISSN: 2788-3507

Emailcasopis.NLZP@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání