O časopisu

Časopis Zaměřeno na klinickou praxi je multidisciplinární časopis s otevřeným přístupem, který publikuje recenzované odborné a vědecké články pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Časopis přináší informace ze všech oblastí nelékařské zdravotnické praxe a souhrnná sdělení o nových teoretických poznatcích s důrazem na využitelnost v lůžkové i ambulantní péči. Publikuje přehledové články, původní výzkumy, kazuistiky, informace pro zdravotníky včetně aktuální nabídky vzdělávacích akcí a aktualit pro profesionály nelékařských zdravotnických oborů. Vítány jsou příspěvky studentů nelékařských zdravotnických a příbuzných oborů. Rukopisy procházejí hodnocením redakce a recenzním řízením.

Vydavatel: Fakultní nemocnice Ostrava

ISSN: 2788-3507

Periodicita: nepravidelně

Rubriky:

Editorial
Přehledové články
Původní výzkumy
Kazuistiky
Aktuální informace


Redakční rada časopisu Zaměřeno na klinickou praxi.
Vydavatel: Fakultní nemocnice Ostrava
ISSN: 2788-3507

Emailcasopis.NLZP@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání