Úsek klinických studií

 

Úsekový farmaceut: Mgr. Michal Turjap

Email: JavaScript@@bWljaGFsLnR1cmphcEBmbm8uY3o%3D

Kontakt:
597 374 035

Umístění: Budova B
Diagnostické centrum, 1. patro

Provozní doba:
po - pá: 7,00-15,30

 

Hlavním úkolem farmaceuta na úseku klinických studií je příprava účasti lékárny na klinických hodnoceních léčiv ve FNO a s tím související jednání s odpovědnými zástupci zadavatele, CRO a center ve FNO. Mezi další, rutinní, činnosti úseku patří rovněž:

  • vedení celé agendy klinického hodnocení léčiv v rámci lékárny (přidělování odpovědných farmaceutů do jednotlivých klinických hodnocení léčiv, řešení technických a věcných požadavků pro dané projekty, logistiky, finanční požadavky, pre-study vizity v lékárně pro CRO atp.)
  • komunikace s centrem klinických studií, ekonomickým odd.
  • dohled nad skladovacími prostory pro IP/komparátory a teplotním monitorovacím systémem PC FALCON® (fa KESA)
  • zajištění dostatečné skladovací kapacity s odpovídajícími teplotními podmínkami pro medikace
  • ve spolupráci s metrologem lékárny zajištění pravidelné kontroly a kalibrace teplotních senzorů a servis chladících zařízení dle potřeby implementace lékárenského servisu pro SLP (t.j. příjem, skladování, popř. příprava léčby pro konkrétního pacienta, např. infuze, injekce) 

Vedoucí lékárník
Mgr. Petr Bašanda, MBA
Telefon+420 597 374 170
Emailpetr.basanda@fno.cz
Vedoucí farmaceutický asistent
Šárka Močidlanová
Telefon+420 597 374 177
Emailsarka.mocidlanova@fno.cz
Pohotovostní lékárna
Tel: 597 374 165
Provozní doba
Pohotovostní lékárna v areálu FNO: po-pá: 15,00-7,00, víkendy a svátky nepřetržitě
×
PředchozíDalší
Načítání