Spektrum činností

 

Lékárna poskytuje v plném rozsahu specializovaný lékárenský servis jednotlivým klinikám, oddělením, odborným ambulancím a diagnosticko-léčebnému komplementu fakultní nemocnice. V rámci této činnosti Lékárna Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje:

 

 • nákup léčiv, farmaceutických surovin, diagnostik a cytotoxických látek od velkodistributorů a výrobců.

 • výdej léčivých přípravků na předpis, zdravotnické poukázky, prodej volně prodejných léčivých přípravků a potravinových doplňků, zdravotnických a rehabilitačních pomůcek.

 • výdej léčivých přípravků na žádanky klinik, oddělení a odborných ambulancí fakultní nemocnice a rovněž externí zdravotnická zařízení (nemocnice, ambulance popř. jiné lékárny).

 • individuálně připravované léčivé přípravky od jednoduchých forem až po náročnou přípravu sterilních lékových forem pro veřejnost a na žádanky a statim požadavky klinik a oddělení FNO.

 • přípravu zkoumadel, činidel a laboratorní diagnostik (včetně sterilních) dle požadavků laboratoří vyšetřovacího komplementu a klinik FNO a externích zdravotnických zařízení.

 • přípravu sterilních léčivých přípravků a parenterální výživu typu „all-in-one" dle požadavků klinik a oddělení FN.

 • enterální výživu a přípravu parenterální výživy pro domácí nutriční podporu.

 • přípravu cytotoxických látek včetně víkendového „ředění" pro potřeby FN a externích odběratelů.

 • objednávky alergenů, očkovacích látek a sér pro běžná sezónní očkování, ale rovněž preparáty pro klienty vyjíždějící do ciziny.

 • příjem, skladování a výdej studijních medikací pro potřeby klinických studií probíhajících ve FNO (farmaceuti). U náročnějších klinických hodnocení zajišťuje přípravu nebo finální úpravu studijních medikací (sterilní injekční a infuzní formy včetně parenterálních cytostatik.

 • spolupráci při tvorbě lékových pozitivních listů, vnitřních předpisů (SOP, SMJ), farmakoekonomiky a lékové politiky FN.

 • klinicko-farmaceutický servis pro vybrané kliniky FNO, pro ostatní pracoviště FNO konziliární a konzultační činnost z oblasti klinické farmacie. Účast na interních auditech s Odd. řízení kvality a spolupráce na interních předpisech FNO (Oddělení klinické farmacie)

 • Farmaceuti lékárny zajišťují 24hodinovou pohotovostní lékárenskou službu pro veřejnost široké spádové oblasti.


Vedoucí lékárník
Mgr. Petr Bašanda, MBA
Telefon+420 597 374 170
Emailpetr.basanda@fno.cz
Vedoucí farmaceutický asistent
Šárka Močidlanová
Telefon+420 597 374 177
Emailsarka.mocidlanova@fno.cz
Pohotovostní lékárna
Tel: 597 374 165
Provozní doba
Pohotovostní lékárna v areálu FNO: po-pá: 15,00-7,00, víkendy a svátky nepřetržitě
×
PředchozíDalší
Načítání