Publikační činnost

 

PUBLIKACE/ČLÁNKY RECENZOVANÉ S IF

 • Turjap M, Nedopílková O. Léčba roztroušené sklerózy očima lékárníka. Praktické  lékárenství 2021; 17(e3): e3–e14
 • Sistik P, Turjap M, Iordache AM, Saldanha HMEB, Lemr K, Bednar P. Quantification of selected antidepressants and antipsychotics in clinical samples using chromatographic methods combined with mass spectrometry: A review (2006 - 2015). Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015 [article in print] IF 1,2
 • Zendulka O, Dovrtelova G, Noskova K, Turjap M, Sulcova A, Hanus L, Jurica J: Cannabinoids and Cytochrome P450 Interactions. Curr Drug Metab. 2015 Dec 10. [Epub ahead of print] ISSN (Print): 1389-2002; ISSN (Online): 1875-5453. IF 2,976
 • Turjap M, Zendulka O, Glatz Z, Brejcha S, Madr A, Jurica A: Determination of Caffeine and its Metabolites in Saliva and Urine as a Measure of CYP1A2 Metabolic Activity. Current Pharmaceutical Analysis 2015 [Epub ahead of print] IF 0,719
 • Dovrtelova G, Noskova K, Jurica J, Turjap M, Zendulka O. Can bioactive compounds of Crocus sativus L. influence the metabolic activity of selected CYP enzymes in the rat? Physiol Res 2015;64:S453-8. ISSN 0862-8408. IF 1,293

 

PUBLIKACE/ČLÁNKY RECENZOVANÉ BEZ IF

 • Juřica J, Turjap M, Demlová R. Terapeutické monitorování sunitinibu. Acta Medicinae. 2018(13):12-16
 • Vaculíková E., Svobodová O., Malaník J., Léčba bolesti v těhotenství s ohledem na změnu farmakokinetiky těhotných. Acta medicinae - Farmakologická léčba;2017;(11);52-54.
 • Svobodová O., Turjap M., Juřica J. Interakce léčiv prodlužujících QT interval. Acta medicinae - Farmakologická léčba;2017;(11);27-29.
 • Juřica J, Turjap M. Nimesulid - lékový profil. Postgraduální medicína: odborný časopis pro lékaře 2015;17:65-70
 • Turjap M, Juřica J, Demlová R. Možný klinický přínos terapeutického monitorování hladin imatinibu v onkologii. Klin Onkol 2015;28:105-11
  Recenzovaný článek bez IF
 • Formánek M., Svobodová O., Jančatová D., Terapie nemocí z nachlazení. Praktické lékárenství 2015;(11) 5; 164- 169

Přednáška

 • Svobodová O. Autoimunitní systémová onemocnění a jejich projevy na kůži. XIX. Konference mladých lékárníku. 19-20.5.2017 Opava.

 

KAPITOLA V KNIZE

 • JUŘICA J, TURJAP M, NOSKOVÁ K. Dextromethorphan as a Probe Drug for CYP2D6 and CYP3A4 Phenotyping. In: Xin Wang. Dextromethorphan: Pharmacology, Clinical Uses and Health Effects. New York: Nova Science Pub Inc, 2015. s. 100-114, 14 s. ISBN 978-1-63484-024-8.

 

ABSTRAKTA VE SBORNÍKU

Turjap M, Nedopílková O, Juřica J. 6ER-037 Drug–drug interactions with QT prolonging drugs in patients admitted to a cardiovascular department: a retrospective analysis. European Journal of Hospital Pharmacy. 2021; 28 (Suppl 1): A173-A173. IF 2,5

66. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY, 13. – 15. září 2016

Brno, Česká republika. Sborník abstraktů. Vydavatel: Farmakologický ústav LF MU v Brně, Kamenice 5, 625 00 Brno, ISBN 978-80-260-9782-2

Abstrakt k posteru

Svobodová O., Turjap M. ANALYSIS OF DRUG-DRUG INTERACTIONS DURING HOSPITALISATION AT A UNIVERSITY HOSPITAL .


65. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY, 16. – 18. září 2015

Praha, Česká republika. Sborník abstraktů. Vydavatel: Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 4, 128 00 Praha 2, ISBN 978-80-260-8027-5

2 abstrakta k posterům:

 • Dovrtělová G., Nosková K., Juřica J., Turjap M., Zendulka O. Can the Bioactive Compounds of Crocus sativus L. Influence the Metabolic Activity of Selected CYP Enzymes in Rat?
 • Nosková K., Zendulka O., Dovrtělová G., Turjap M., Juřica J. THE INFLUENCE OF CAROTENOID LYCOPENE ON THE METABOLIC ACTIVITY OF CYP2A, CY3A, CYP2B, AND CYP2C1 IN RAT

 

57. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ KONFERENCE, 7. - 11. 1. 2015, Jeseník, Česká republika. Sborník abstrakt: Psychiatrie, ročník 19, 2015, Supplementum 1. ISSN 1211-7579.

abstrakt k přednášce:

 • Juřica J, Zendulková Zahradníková L, Turjap M, Zendulka O. Pohlavní rozdíly ve farmakokinetice psychotropních léčiv.

 

XXII. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O TROMBÓZE A HEMOSTÁZE, Hradec Králové, 21. – 23. května 2015. Sborník přednášek a posterů.

abstrakt k přednášce:

 • Daněk T., Gumulec J., Turjap M., Recová L., Neméthová L., Plíšková P., Rauova L., Brát R., Matuška M., Hájek R. TERAPIE HEPARINEM INDUKOVANÉ TROMBOCYTOPENIE: NÁVRH DOPORUČENÉHO POSTUPU.

 

 


Vedoucí lékárník
Mgr. Petr Bašanda, MBA
Telefon+420 597 374 170
Emailpetr.basanda@fno.cz
Vedoucí farmaceutický asistent
Šárka Močidlanová
Telefon+420 597 374 177
Emailsarka.mocidlanova@fno.cz
Pohotovostní lékárna
Tel: 597 374 165
Provozní doba
Pohotovostní lékárna v areálu FNO: po-pá: 15,00-7,00, víkendy a svátky nepřetržitě
×
PředchozíDalší
Načítání