Oddělení klinické farmacie

 

Vedoucí: PharmDr. Miroslav Turjap, Ph.D.

Email: miroslav.turjap@fno.cz

Kontakt:
597 374 497

Umístění: Budova B
Diagnostické centrum, 2. patro

 

Klinická farmacie je obor stojící na rozhraní farmacie a medicíny, který se podílí na nastavení bezpečné a účelné farmakoterapie jak jednotlivých pacientů, tak zdravotnického zařízení jako celku. Klinický farmaceut se zabývá hodnocením lékové anamnézy po příjmu pacienta do nemocnice, podílí se na racionalizaci a individualizaci jeho farmakoterapie. Vyhledává a podílí se na eliminaci závažných lékových interakcí a nežádoucích účinků, spolupracuje na tvorbě propouštěcí lékové anamnézy. Na úrovní zdravotnického zařízení potom např. pracuje v lékové komisi a podílí se na zajišťování správného a bezpečného zacházení s léčivy ve zdravotnickém zařízení.

Z personálních důvodů není tato činnost ve FNO rutinně vykonávána.

 

Informace pro pacienty a návštěvníky lékáren FNO:

Pro veřejnost nabízíme specializovanou konzultační službu v oblasti léčiv a jejich užívání.

Konzultace může zahrnovat vyhledání, zhodnocení a případnou eliminaci závažnějších lékových interakcí, posouzení dávkování léčiv, způsobu užívání a případných nežádoucích projevů, posouzení potenciálně zbytných léčiv, léčiv nevhodných ve stáří, těhotenství, laktaci. Výstupem konzultace je odborná zpráva. Tato služba je zdarma a lze se na ni domluvit přímo v lékárně FNO (2. patro, poliklinika , Dr. Turjap) nebo emailem: miroslav.turjap@fno.cz

Ke smysluplné konzultaci je třeba přinést/poslat seznam všech aktuálně užívaných léčiv a doplňků stravy s rozpisem dávkování. Potřebujeme vědět základní údaje o pacientovi, s jakými onemocněními se léči, atd. Pokud má pacient k dispozici, měl by donést/poslat i výsledky posledních ambulantních vyšetření, včetně těch laboratorních.

 

Upozornění: 

Veškeré případné změny v medikaci může provést pouze ošetřující lékař! Vzhledem k povaze služby (zdarma) ji vykonáváme dle našich časových možností. Službu nelze nárokovat. Zde neposkytujeme informace o doplatcích nebo dostupnosti léčiv. Děkujeme za pochopení.


Vedoucí lékárník
Mgr. Petr Bašanda, MBA
Telefon+420 597 374 170
Emailpetr.basanda@fno.cz
Vedoucí farmaceutický asistent
Šárka Močidlanová
Telefon+420 597 374 177
Emailsarka.mocidlanova@fno.cz
Pohotovostní lékárna
Tel: 597 374 165
Provozní doba
Pohotovostní lékárna v areálu FNO: po-pá: 15,00-7,00, víkendy a svátky nepřetržitě
×
PředchozíDalší
Načítání