Oddělení centrálního ředění cytostatik

 

Vedoucí: Mgr. Sylva Reiská

Email: sylva.reiska@fno.cz

Kontakt:
597 374 423

Umístění: Budova B
Diagnostické centrum, 2. patro

 

Jedním z mladších pracovišť lékárny je Oddělení centrálního ředění cytostatik. Cytostatika jsou zde rutinně každý den připravována dle požadavků klinik FNO a individuálně i pro ostatní zdravotnická zařízení.

Ředění/příprava cytostatik je legislativně stanovená specializovaná činnost, prováděná pouze za dodržení přísných norem v prostorách izolátorů (speciální boxy). Celý proces přípravy, tzn. od zpracování elektronické žádanky z kliniky, kontroly dávek a ostatních náležitostí žádanky, příprava "košíku" do boxu, ředění a zabalení s následným předáním k transportu podléhá několikanásobné kontrole. Podílí se na něm erudovaní farmaceuti a farmaceutičtí asistenti. Klíčovým požadavkem je přísně aseptická příprava za validovaných podmínek s maximálně možnou ochranou zdraví personálu.

V současné podobě může oddělení využít při práci s cytostatiky až 3 izolátory. Izolátor je speciální uzavřený box s ochrannými rukávci s laminárním vertikálním prouděním vzduchu. Je umístěn ve speciální čisté místnosti s kontrolovanou výměnou vzduchu s oddělenou personální a materiálovou propustí. Kromě požadavku na sterilitu přípravy je tímto zajištěna vysoká bezpečnost práce s cytotoxickými látkami.

Oddělení centrálního ředění cytostatik připravuje následující lékové formy s cytostatiky:

  • infuzní roztoky
  • oční kapky
  • per os formy
  • injekce (i.v., s.c., i.th. a další)

 

Oddělení dlouhodobě zajišťuje ředění cytostatik pro FNO i o víkendech a svátcích (pohotovost).

V posledních letech se oddělení velmi výrazně podílí svou činností na zajištění cytotoxických medikací pro klinická hodnocení probíhající ve FNO a poskytuje výzkumným centrům (zejména Klinika hematoonkologie, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Onkologická klinika) v této oblasti špičkový servis.

Jsou zde vykonávány odborné stáže a školení/kurzy týkající se přípravy cytostatik v rámci IPVZ.

Lékárna FNO je akreditovaným pracovištěm, které garantuje vysokou bezpečnost a kvalitu celého procesu přípravy cytostatik. 
 
 
  • Click to enlarge 2_5018_rollupy_fno.jpg
  • Click to enlarge 2_5018_rollupy_fno.jpg
  • Click to enlarge 2_5018_rollupy_fno.jpg

Vedoucí lékárník
Mgr. Petr Bašanda, MBA
Telefon+420 597 374 170
Emailpetr.basanda@fno.cz
Vedoucí farmaceutický asistent
Šárka Močidlanová
Telefon+420 597 374 177
Emailsarka.mocidlanova@fno.cz
Pohotovostní lékárna
Tel: 597 374 165
Provozní doba
Pohotovostní lékárna v areálu FNO: po-pá: 15,00-7,00, víkendy a svátky nepřetržitě
×
PředchozíDalší
Načítání