Historie

 

1951

Do roku 1951 nemocnice vlastní lékárnu neměla. Zásobování léčivy zajišťovala místní lékárna (Seichertova), která byla umístěna nedaleko nemocnice. Samostatná lékárna byla v nemocnici zřízena v roce 1951 a zpočátku pracovala ve velmi skromných podmínkách. Prvními pracovníky byli dr. A. Šimeček a PhMr. František Eigel, v roce 1953 nastoupila PhMr. Libuše Závodná.

1956

V roce 1956 vedení lékárny převzal PhMr. Ervín Výležík, kterému se podařilo značně vylepšit pracovní podmínky.

1962

Od roku 1962 do roku 1971 v lékárně pracovala PhMr. Eva Vrchlabská.

Po otevření polikliniky KÚNZ v Ostravě-Porubě v roce 1973 byla v této novostavbě otevřena pobočka nemocniční lékárny, která sloužila pacientům polikliniky, i když zatím v dosti stísněných podmínkách. Po přestěhování některých oddělení nemocnice do Poruby začaly v Zábřehu stavební práce pro rozšíření tamější lékárny - ta byla přemístěna do budovy, kde dosud pracovala centrální laboratoř. Protože tato budova je umístěna v bezprostřední blízkosti místní veřejné komunikace, byla po přemístění lékárny provedena v roce 1980 nevelká přístavba. Vchod do lékárny byl nyní přístupný z místní komunikace a lékárna mohla sloužit nejen pro nemocnici, ale i pro širší veřejnost jako náhrada za zrušenou veřejnou lékárnu v Zábřehu na Ruské ulici. V těchto letech vedl lékárnu zprvu RNDr. Zdeněk Milata, po něm pak PhMr. Moslerová.

1982

Lékárna v Porubě byla uvedena do provozu v roce 1982 jako nové zařízení lékárenské služby KÚNZ a tvořila komplex několika pracovišť krajského typu. Tento komplex měl plnit funkci odbornou, řídící, výkonnou a kontrolní nejenom v rámci KÚNZ, ale také celého Severomoravského kraje. Kromě lékárny v Porubě v něm byla začleněna další pracoviště, a to Lékárenské oddělení, Laboratoř pro kontrolu léčiv, Lékárna KÚNZ v Zábřehu a Galenická laboratoř v Zábřehu. V té době patřilo lékárenské centrum lékárenské služby KÚNZ v Ostravě-Porubě pojetím i vybavením ke špičkovým zařízením v ČSSR.

1992

Prvním vedoucím lékárníkem byl RNDr. Jiří Etzler, který byl v r. 1992 vystřídán Pharm.Dr. Křivou.

1994

V roce 1994 výběrovým řízením byla do funkce jmenována Mgr. Marta Kollárová. V tomtéž roce se lékárna přestěhovala areálu Zábřeh do Poruby a vznikla pouze jedna lékárna. Lékárna je umístěna ve dvou patrech v budově vyšetřovacího komplementu a vstup pro pacienty je přes budovu polikliniky. Má 70 místností a je rozčleněna na jednotlivá oddělení.

1996

V lednu 1996 rozšířila lékárna své služby také o stálou pohotovostní službu nejen pro oddělení fakultní nemocnice, ale také pro obyvatele Ostravy.

2004

Od roku 2004 je lékárna FNO držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000.

2007

V roce 2007 získala lékárna akreditaci dle SAK.

 
 

Vedoucí lékárník
Mgr. Petr Bašanda, MBA
Telefon+420 597 374 170
Emailpetr.basanda@fno.cz
Vedoucí farmaceutický asistent
Šárka Močidlanová
Telefon+420 597 374 177
Emailsarka.mocidlanova@fno.cz
Pohotovostní lékárna
Tel: 597 374 165
Provozní doba
Pohotovostní lékárna v areálu FNO: po-pá: 15,00-7,00, víkendy a svátky nepřetržitě
×
PředchozíDalší
Načítání