Následná rehabilitační péče a léčba komplikací

  • Následná rehabilitační péče a léčba komplikací

    Nedílnou součástí komplexní péče poskytované pacientům po CMP je jejich časná i následná rehabilitace, která je realizována ve spolupráci s klinikou léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava a rehabilitačními odděleními spádových iktových center, kam jsou pacienti směřováni k další potřebné rehabilitační a ošetřovatelské péči.

    Klinika léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava zabezpečuje pacientům po CMP komplexní rehabilitační péči součinností erudovaného týmu tvořeného lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a logopedem. K léčbě jsou využívány nejmodernější terapeutické postupy včetně kognitivní rehabilitace, poradenství, kompenzačních pomůcek a přístrojová technika, jako je posturografie zaměřená na diagnostiku a léčbu poruch rovnováhy a roboticky asistovaná rehabilitace.

    Komplexní cerebrovaskulární centrum také spolupracuje s dalšími specializovanými zařízeními následné a rehabilitační péče: Rehabilitační ústavy Hrabyně a Chuchelná, Léčebna dlouhodobě nemocných v Klokočově a další lázeňská a rehabilitační zařízení v regionu specializovaná na péči o pacienty po cévních mozkových příhodách.

×
PředchozíDalší
Načítání