Luděk Rožnovský, MUDr., CSc. Přednosta,

 

Vzdělání

 • 1997: Akademický titul Kandidát věd, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • 1992: Nástavbová atestace, Přenosné choroby
 • 1988: I. atestace, Interní choroby
 • 1985: Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Profesní historie

 • 1985-1988: Interní klinika FNsP Ostrava, sekundární lékař
 • 1988-1994: Infekční klinika FNsP Ostrava, samostatně pracující lékař
 • 1994-1998: Infekční klinika FNsP Ostrava, zástupce přednosty
 • 1998-2003: Infekční klinika FNsP Ostrava, zástupce pro VVČ
 • 2003-dosud: Infekční klinika FNsP Ostrava, přednosta kliniky

Odborná angažovanost

 • od 2003 Člen výboru Společnosti infekčního lékařství
 • od 1992: členem České lékařské komory
 • od 1985: členem České lékařské společnosti JEP a Spolku lékařů v Ostravě
 • od 1988: členem Společnosti infekčního lékařství
 • od 1992: členem České hepatologické společnosti
 • od 1999: členem Federation of Eur. Societies for Chemot. and for Infection
 • od 2004: členem The European Association for the Study of the Liver

Odborné zaměření

 • Očkování proti virové hepatitidě B u rizikových skupin
 • Infekční hepatologie se zaměřením na léčbu chronické hepatitidy B a C, Meningokokové infekce se zaměřením na léčbu invazivních onemocnění

Výuková činnost

 • od 1998 : pedagogická činnost na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Praha
 • od 1999 : pedagogická činnost na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
 • od 2008 : pedagogická činnost na Slezské univerzitě v Opavě
 • od 2004 : členem atestační komise Oboru infekčního lékařství
 • přednášková činnost na 271 přednáškách, z toho 5 přednášek na mezinárodních konferencích
 • posudky disertačních prací dvou lékařů v roce 2006 a 2007

Účast v grantových aktivitách

 • Granty IGA MZ ČR č. E/2447-1 (1994-1995), č.3520-3 (1996-1998), č. NI/6047-3 (2000-2002), č. NR/9275-3 (2007-2009), všechny věnované očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek proti hepatitidě B, vždy hlavní řešitel.
 • Grant GA ČR č. 310/96/K 102 (1996-2001), první spoluřešitel a vedoucí klinické části grantu (řešitel MUDr. Křížová Pavla, CSc.)
 • grant GA ČR č. 301/07/0607 (2007-2009), první spoluřešitel
  (řešitel RNDr. Martin Pospíšek PhD, Univerzita Karlova Praha)

Publikační činnost

 • od 1999 Členství v redakční radě: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství

Přednosta
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Telefon+420 597 374 278
Emailludek.roznovsky@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Šárka Kumorová
Telefon+420 597 374 294
Emailsarka.kumorova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 480
×
PředchozíDalší
Načítání