Klinika infekčního lékařství FNO a LF OU

 

Klinika infekčního lékařství (KIL) Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) je moderním infektologickým pracovištěm, které poskytuje veškerou zdravotní péči pro nemocné s přenosnými nemocemi.

Na klinice jsou hospitalizováni pacienti všech věkových kategorií, včetně kojenců, což je ve srovnání s okolními infekčními odděleními neobvyklé. U malých dětí je možná hospitalizace s doprovodem, vesměs rodičem.

Péče je poskytována pro celé spektrum infekčních nemocí, přesto většinu nemocných tvoří pacienti s horečnatými gastroenteritidami, infekcemi kůže a měkkých tkání,  záněty centrální nervové soustavy, onemocněním jater včetně virových hepatitid a infekcemi vyvolanými herpetickými viry. Klinika disponuje 50 standardními lůžky a 6 lůžky intenzivní péče (JIP).

Nedílnou součástí kliniky je také ambulantní složka a HIV centrum.

Ročně na Klinice infekčního lékařství hospitalizujeme přibližně 2500 pacientů, ambulantně ošetřujeme téměř 5000 pacientů, u kterých provádíme přibližně 13 000 vyšetření.

Klinika bývá využívána k izolaci, diagnostice a léčbě v průběhu epidemií přenosných onemocnění, např. spalniček, chřipky či vysoce nebezpečných nákaz jako SARS, MERS, Covid-19 (koronavirus). Případy vyžadující intenzivní péči jsou umístěny na JIP, resuscitační péče je řešena mezioborově ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) FN Ostrava.


Přednosta
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Telefon+420 597 374 278
Emailludek.roznovsky@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Šárka Kumorová
Telefon+420 597 374 294
Emailsarka.kumorova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 480
×
PředchozíDalší
Načítání