Často kladené otázky

 

Počty provedených výkonů

Co je to koronární angioplastika?

Koronární angioplastika (PCI) může být navržena jako jedna z možností ošetření koronární tepny. Jedná se o rozšíření koronární tepny speciálním balónkový katetrem.

Koronární angioplastika je léčebný výkon prováděný u akutních i chronických forem ischemické choroby srdeční. Na našem pracovišti provádíme angioplastiku zpravidla ihned po selektivní koronarografii. Cílem tohoto zákroku je ošetření zúžené tepny pomocí balónkového katetru a následným nanesením stentu (výztuže) do této části koronární tepny.

Obr1 Obr2

Roztažení balónkového katetru v koronární tepně
Nanesení stentu (výztuhy)

pic3 pic4

Koronární angioplastika

Jste odesláni lékařem ke koronarografii? Co Vás čeká?

Koronarografie - je vyšetření věnčitých (koronárních) tepen zásobujících Vaše srdce.

Důvodem vyšetření jsou projevy ischemické choroby srdeční, která se může projevovat námahovými bolestmi na hrudi, event. i bolestmi v klidu.

K vyšetření Vás odesílá internista kardiolog.

Koronarografické vyšetření umožní lékaři zobrazit průsvit Vašich věnčitých (koronárních) tepen a jejich případné zúžení nebo uzávěr. Dle výsledku tohoto vyšetření určí lékař další postup v léčbě.

Může Vám navrhnout léčebný výkon - koronární angioplastiku (katetrizační zprůchodnění zúžených věnčitých tepen), nebo chirurgický zákrok (koronární bypass).

Koronarografie se provádí i před každým plánovaným chirurgickým výkonem na srdci a jeho cévách.

Co vyšetření předchází?

Bude Vám provedeno základní laboratorní vyšetření. Cca 4 dny před vyšetřením začnete užívat dva léky, které zabraňují vzniku krevních sraženin v srdečních tepnách (Anopyrin, Plavix). V den vyšetření se dostavíte na lačno na interní příjmovou ambulanci Fakultní nemocnice. Ranní léky můžete zapít. Další postup pak již bude řízen personálem interní kliniky Fakultní nemocnice.

Jaký je průběh vyšetření?

Koronarografie se provádí jen v lokálním znecitlivění, při plném vědomí (je důležitá Vaše spolupráce s lékařem během výkonu). Při vyšetření se zavádí z tříselné tepny tenké cévky (katetry) k ústí koronárních tepen. Těmito cévkami se do koronárních tepen vstřikuje kontrastní látka (tekutina na jódové bázi). Koronární tepny naplněné touto kontrastní látkou jsou zobrazeny na speciálním rentgenovém přístroji.

Po koronarografii budete uloženi na lůžko a musíte dodržovat klidový režim 4-6 hod. Počítejte s hospitalizací 1-2 dny.

obr_101 obr_102

Diagnostická koronarografie

Jak se provádí echokardiografické vyšetření?

Echokardiografické vyšetření se provádí pomocí ultrazvukové sondy, která se přikládá na povrch hrudníku do oblasti krajiny srdeční. Echokardiografické vyšetření nemá žádné nežádoucí účinky a nevyžaduje speciální přípravu pacienta.

Jak probíhá jícnové echokardiografické vyšetření?

Ultrazvuková sonda je zaváděna ústní dutinou do jícnu. Vyšetření se provádí na lačno. Dutina ústní se znecitliví speciální sprejem tak, aby bylo vyšetření pro pacienta co nejkomfortnější.


Na co si dát pozor při ergometrii?

Před vyšetřením je třeba vysadit určité léky, tzv. betablokátory. O vysazení léků před zátěžovým testem rozhoduje ošetřující lékař! Doporučujeme vzít si s sebou vhodnou sportovní obuv a ručník.

Jak probíhá vyšetření při polohovém testu – HUT?

Vyšetření provádíme nalačno, příjem tekutin bez omezení. Diabetici užijí nebo aplikují medikaci dle zvyklostí. Vyšetření se u nich provede cca hodinu po užití léků Vyšetřovací stůl se nakloní do 60 stupňů a v této poloze pacient setrvá 45min. Po celou dobu náklonu je pacient minitorován a vyšetření je přítomen zdravotnický personál

Sledujeme krevní tlak, EKG záznam.


Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202
Emailjan.vaclavik@fno.cz
Primář
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024
Emailmarian.branny@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.
Telefon+420 597 374 137
Emailludmila.klemsova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání