Operační sály

 • Staniční sestra:
  Renata Ostárková
  E-mail: renata.ostarkova@fno.cz

  Rozsáhlé spektrum a náročnost výkonů prováděných na operačních sálech zcela naplňuje současné trendy v kardiochirurgii dospělých a řadí Kardiochirurgické centrum v Ostravě mezi špičková pracoviště v České republice. Mezi nejčastěji prováděné výkony patří revaskularizace myokardu. Tyto operace jsou prováděny jak v mimotělním oběhu, tak bez mimotělního oběhu na bijícím srdci, a v některých případech i z miniinvazivního přístupu. Významnou částí operačního programu je chirurgická léčba získaných srdečních vad. Mimořádný je v tomto ohledu rozsah zkušeností s operacemi, které umožňují zachovat původní chlopeň bez nutnosti implantace umělé protézy. Standardně jsou prováděny videoasistované operace chlopenních vad z miniinvazivního přístupu (tzv. MICS). Nadregionální postavení má pracoviště v chirurgické léčbě aneurysmat (výdutí) a disekcí ("natržení") hrudní aorty, jedná se o unikátní operace prováděné v hluboké hypotermii a zástavě krevního oběhu. Na sálech jsou také prováděny operace krčních tepen a tepen odstupujících z aortálního oblouku. Rutinní je chirurgická léčba jedné z nejčastějších srdečních arytmií - fibrilace síní - pomocí kryoablace. Nedílnou součástí je léčba infekční endokarditidy (zánětu srdečních chlopní), vrozených srdečních vad u dospělých nebo poranění srdce a život ohrožujících komplikací ischemické choroby srdeční (srdečního infarktu), jako je například ruptura mezikomorové přepážky nebo akutní nedomykavost mitrální chlopně. Mezi vzácné, ale život zachraňující výkony, patří ohřívání kriticky podchlazených pacientů pomocí mimotělního oběhu. Není zde prováděna dětská kardiochirurgie a transplantace srdce.

  Kardiochirurgické centrum využívá dva operační sály, které jsou vybaveny nejen přístroji pro vedení operace v mimotělním oběhu, ale i vlastním diagnostickým zázemím, které umožňuje okamžitou analýzu laboratorních nálezů. V případech těžkého srdečního selhání je nepřetržitě dostupná mechanická srdeční podpora typu VA-ECMO (veno-arterial extracorporal circulation) k zajištění podpory nebo náhrady funkce srdce a plic. Při potřebě dočasné náhrady funkce plic je užíváno VV-ECMO (veno-venous extracorporal circulation). Na pracovišti je k dispozici rovněž systém pro levostrannou, pravostrannou i oboustrannou srdeční podporu (LVAD, RVAD a BiVAD).  Nezbytnou součástí technického zázemí je cell-saver, který zajišťuje rekuperaci krve při rozsáhlých výkonech. Součástí operačních sálů je 2D a 3D endoskopická věž a příslušné vybavení, které umožňuje šetrný miniinvazivní přístup při odběru žilních štěpů a je nezbytné při operacích z miniinvazivního přístupu.

  Anestezie u kardiochirurgických operací je poskytována kmenovými anesteziology kardiochirurgického centra. Tito odborníci jsou schopni poskytovat všechny typy anestezie během složitých operačních výkonů se samozřejmým zajištěním bezpečnosti a hladkého průběhu narkózy při operacích. Rovněž pečují o nemocné po operaci na pooperační jednotce intenzivní péče, případně organizují potřebnou krátkodobou i dlouhodobou resuscitační péči o nemocné s komplikacemi.


Primář
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 101
Emailradim.brat@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Petra Gombalová
Telefon+420 597 375 104
Emailpetra.gombalova@fno.cz
Sekretariát
Blanka Hlaváčová
Telefon+420 597 375 102
Emailblanka.hlavacova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání