Lůžkové oddělení
 • Echokardiografické pracoviště - lůžkové oddělení

   

  Personální obsazení:
  MUDr. Beata Bortlíčková
  MUDr. Iva Procházková
  MUDr. Martin Kolek, Ph.D.


  Sestra:
  Helena Mokryšová

  Echokardiografické pracoviště na lůžkovém oddělení Kardiochirurgického centra provádí vyšetření především u hospitalizovaných nemocných - jednak před kardiochirurgickou operací k event. upřesnění nálezu, jednak po operaci za účelem ověření jejího efektu a k odhalení případných komplikací. Je poskytováno stejné spektrum vyšetřovacích metod, jako je uvedeno u ambulantní části pracoviště.

 • (Standardní oddělení)

  Standardní oddělení Kardiochirurgického centra

   

  Vedoucí lékař:
  MUDr. Beata Bortlíčková

  Staniční sestra:
  Kateřina Kučerová
  e-mail: katerina.kucerova@fno.cz
  telefon: 597 375 106

  Koordinátor - příjmová sestra:
  Iveta Dočekalová
  e-mail: iveta.docekalova@fno.cz
  mobil: 734 288 091

   

  Standardní lůžkové oddělení Kardiochirurgického centra disponuje 21 lůžky. Odbornou lékařskou péči zde zajišťují erudovaní kardiologové ve spolupráci s kardiochirurgy. Jsou zde přijímáni pacienti před plánovanou kardiochirurgickou operací k bezprostřední či dlouhodobější předoperační přípravě. Po operaci jsou pacienti na toto oddělení překládáni zpět z jednotky intermediální péče (JIP 2). Pacienti jsou zde dle potřeby a indikace lékaře telemetricky monitorováni elektrokardiografickou křivkou, nedílnou součástí péče jsou kontrolní laboratorní odběry a echokardiografická vyšetření. Péči a dohled nad chirurgickou ránou zajišťují pravidelně kardiochirurgové. Součástí pooperační péče je specifická rehabilitace po srdeční operaci vedená fyzioterapeuty FNO.

 • (JIP 1. - Kardiochirurgické centrum)

  Jednotka intenzivní péče 1 - pooperační

   

  Vedoucí lékař:
  MUDr. Jaroslav Jackanin

  Staniční sestra:
  Vladislava Jelenová
  e-mail: vladislava.jelenova@fno.cz

  Pooperační jednotka intenzivní péče (JIP 1) Kardiochirurgického centra je zaměřena na bezprostřední pooperační péči o všechny pacienty po kardiochirurgických operacích, případně na stabilizaci vitálních funkcí nemocných před akutními výkony. Pooperační stavy po kardiochirurgických výkonech vyžadují nejen intenzivní sledování, ale prakticky vždy dočasnou substituci některých základních životních funkcí. JIP I je vybavena jedním z nejmodernějších systémů monitorování, včetně neinvazivního a invazivního sledování hemodynamiky. Každé z 8 intenzivních lůžek je dále vybaveno přístroji k zajištění umělé plicní ventilace (pokud je potřeba i dlouhodobé), automaty k podávání přesného množství nitrožilních léků, pomůckami pro prevenci proleženin. V součinnosti s Interní klinikou jsme schopni zajistit náhradu činnosti ledvin.

  Na JIP 1 jsou hospitalizováni pacienti s napojením na ECMO (extracorporální membránová oxygenace), kdy péče o tyto pacienty je vysoce specializovaná jak z lékařského, tak ošetřovatelského hlediska.

  Vzhledem k specifickým podmínkám práce na JIP 1 je zde možnost návštěv nemocných omezena, jednotlivé případy se řeší po aktuální domluvě s personálem JIP 1 a ošetřujícím lékařem. 

 • (JIP 2. - Kardiochirurgické centrum)

  Jednotka intenzivní péče 2

   

  Vedoucí lékař:
  MUDr. Jan Holík

  Staniční sestra:
  Andrea Šugárková, MBA
  e-mail: andrea.sugarkova@fno.cz 

  Jednotka intenzivní péče 2 (též nazývaná jednotka intermediální péče) je specializována na péči o pacienty po kardiochirurgické operaci, kteří již nevyžadují intenzivní resuscitační péči poskytovanou na pooperační JIP 1, ale stále potřebují intenzivní péči, tj. monitorování základních životních funkcí a intenzivní terapii. JIP 2 je určitým mezistupněm v pooperační péči směrem k standardnímu lůžkovému oddělení. Celkem 8 intenzivních lůžek této intermediální jednotky je vybaveno nejmodernějším monitorovacím systémem a dalšími špičkovými přístroji pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů.

  Návštěvy pacientů na JIP 2 jsou povoleny jednomu až dvěma rodinným příslušníkům (kromě dětí) každý den mezi 15. a 17. hodinou. 

 • Více informací o ECMO centru naleznete zde: ECMO CENTRUM.

 • Staniční sestra:
  Renata Ostárková
  E-mail: JavaScript@@cmVuYXRhLm9zdGFya292YUBmbm8uY3o%3D

  Rozsáhlé spektrum a náročnost výkonů prováděných na operačních sálech zcela naplňuje současné trendy v kardiochirurgii dospělých a řadí Kardiochirurgické centrum v Ostravě mezi špičková pracoviště v České republice. Mezi nejčastěji prováděné výkony patří revaskularizace myokardu. Tyto operace jsou prováděny jak v mimotělním oběhu, tak bez mimotělního oběhu na bijícím srdci, a v některých případech i z miniinvazivního přístupu. Významnou částí operačního programu je chirurgická léčba získaných srdečních vad. Mimořádný je v tomto ohledu rozsah zkušeností s operacemi, které umožňují zachovat původní chlopeň bez nutnosti implantace umělé protézy. Standardně jsou prováděny videoasistované operace chlopenních vad z miniinvazivního přístupu (tzv. MICS). Nadregionální postavení má pracoviště v chirurgické léčbě aneurysmat (výdutí) a disekcí ("natržení") hrudní aorty, jedná se o unikátní operace prováděné v hluboké hypotermii a zástavě krevního oběhu. Na sálech jsou také prováděny operace krčních tepen a tepen odstupujících z aortálního oblouku. Rutinní je chirurgická léčba jedné z nejčastějších srdečních arytmií - fibrilace síní - pomocí kryoablace. Nedílnou součástí je léčba infekční endokarditidy (zánětu srdečních chlopní), vrozených srdečních vad u dospělých nebo poranění srdce a život ohrožujících komplikací ischemické choroby srdeční (srdečního infarktu), jako je například ruptura mezikomorové přepážky nebo akutní nedomykavost mitrální chlopně. Mezi vzácné, ale život zachraňující výkony, patří ohřívání kriticky podchlazených pacientů pomocí mimotělního oběhu. Není zde prováděna dětská kardiochirurgie a transplantace srdce.

  Kardiochirurgické centrum využívá dva operační sály, které jsou vybaveny nejen přístroji pro vedení operace v mimotělním oběhu, ale i vlastním diagnostickým zázemím, které umožňuje okamžitou analýzu laboratorních nálezů. V případech těžkého srdečního selhání je nepřetržitě dostupná mechanická srdeční podpora typu VA-ECMO (veno-arterial extracorporal circulation) k zajištění podpory nebo náhrady funkce srdce a plic. Při potřebě dočasné náhrady funkce plic je užíváno VV-ECMO (veno-venous extracorporal circulation). Na pracovišti je k dispozici rovněž systém pro levostrannou, pravostrannou i oboustrannou srdeční podporu (LVAD, RVAD a BiVAD).  Nezbytnou součástí technického zázemí je cell-saver, který zajišťuje rekuperaci krve při rozsáhlých výkonech. Součástí operačních sálů je 2D a 3D endoskopická věž a příslušné vybavení, které umožňuje šetrný miniinvazivní přístup při odběru žilních štěpů a je nezbytné při operacích z miniinvazivního přístupu.

  Anestezie u kardiochirurgických operací je poskytována kmenovými anesteziology kardiochirurgického centra. Tito odborníci jsou schopni poskytovat všechny typy anestezie během složitých operačních výkonů se samozřejmým zajištěním bezpečnosti a hladkého průběhu narkózy při operacích. Rovněž pečují o nemocné po operaci na pooperační jednotce intenzivní péče, případně organizují potřebnou krátkodobou i dlouhodobou resuscitační péči o nemocné s komplikacemi.

×
PředchozíDalší
Načítání