Lůžková část

 • (Standardní oddělení)

  Standardní oddělení Kardiochirurgického centra

   

  Vedoucí lékař:
  MUDr. Beata Bortlíčková

  Staniční sestra:
  Kateřina Kučerová
  e-mail: katerina.kucerova@fno.cz
  telefon: 597 375 106

  Koordinátor - příjmová sestra:
  Iveta Dočekalová
  e-mail: iveta.docekalova@fno.cz
  mobil: 734 288 091

   

  Standardní lůžkové oddělení Kardiochirurgického centra disponuje 21 lůžky. Odbornou lékařskou péči zde zajišťují erudovaní kardiologové ve spolupráci s kardiochirurgy. Jsou zde přijímáni pacienti před plánovanou kardiochirurgickou operací k bezprostřední či dlouhodobější předoperační přípravě. Po operaci jsou pacienti na toto oddělení překládáni zpět z jednotky intermediální péče (JIP 2). Pacienti jsou zde dle potřeby a indikace lékaře telemetricky monitorováni elektrokardiografickou křivkou, nedílnou součástí péče jsou kontrolní laboratorní odběry a echokardiografická vyšetření. Péči a dohled nad chirurgickou ránou zajišťují pravidelně kardiochirurgové. Součástí pooperační péče je specifická rehabilitace po srdeční operaci vedená fyzioterapeuty FNO.

JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE

 • (JIP 1. - Kardiochirurgické centrum)

  Jednotka intenzivní péče 1 - pooperační

   

  Vedoucí lékař:
  MUDr. Jaroslav Jackanin

  Staniční sestra:
  Vladislava Jelenová
  e-mail: vladislava.jelenova@fno.cz

  Pooperační jednotka intenzivní péče (JIP 1) Kardiochirurgického centra je zaměřena na bezprostřední pooperační péči o všechny pacienty po kardiochirurgických operacích, případně na stabilizaci vitálních funkcí nemocných před akutními výkony. Pooperační stavy po kardiochirurgických výkonech vyžadují nejen intenzivní sledování, ale prakticky vždy dočasnou substituci některých základních životních funkcí. JIP I je vybavena jedním z nejmodernějších systémů monitorování, včetně neinvazivního a invazivního sledování hemodynamiky. Každé z 8 intenzivních lůžek je dále vybaveno přístroji k zajištění umělé plicní ventilace (pokud je potřeba i dlouhodobé), automaty k podávání přesného množství nitrožilních léků, pomůckami pro prevenci proleženin. V součinnosti s Interní klinikou jsme schopni zajistit náhradu činnosti ledvin.

  Na JIP 1 jsou hospitalizováni pacienti s napojením na ECMO (extracorporální membránová oxygenace), kdy péče o tyto pacienty je vysoce specializovaná jak z lékařského, tak ošetřovatelského hlediska.

  Vzhledem k specifickým podmínkám práce na JIP 1 je zde možnost návštěv nemocných omezena, jednotlivé případy se řeší po aktuální domluvě s personálem JIP 1 a ošetřujícím lékařem. 

 • (JIP 2. - Kardiochirurgické centrum)

  Jednotka intenzivní péče 2

   

  Vedoucí lékař:
  MUDr. Jan Holík

  Staniční sestra:
  Andrea Šugárková, MBA
  e-mail: andrea.sugarkova@fno.cz 

  Jednotka intenzivní péče 2 (též nazývaná jednotka intermediální péče) je specializována na péči o pacienty po kardiochirurgické operaci, kteří již nevyžadují intenzivní resuscitační péči poskytovanou na pooperační JIP 1, ale stále potřebují intenzivní péči, tj. monitorování základních životních funkcí a intenzivní terapii. JIP 2 je určitým mezistupněm v pooperační péči směrem k standardnímu lůžkovému oddělení. Celkem 8 intenzivních lůžek této intermediální jednotky je vybaveno nejmodernějším monitorovacím systémem a dalšími špičkovými přístroji pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů.

  Návštěvy pacientů na JIP 2 jsou povoleny jednomu až dvěma rodinným příslušníkům (kromě dětí) každý den mezi 15. a 17. hodinou. 

 

Primář
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 101
Emailradim.brat@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Petra Gombalová
Telefon+420 597 375 104
Emailpetra.gombalova@fno.cz
Sekretariát
Blanka Hlaváčová
Telefon+420 597 375 102
Emailblanka.hlavacova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání