Výhody a omezení léčby, indikace

CyberKnife je momentálně nejpřesnějším ozařovacím přístrojem na trhu. Jeho přesnost je pro všechny cíle včetně pohyblivých do 0.95mm. Díky této mimořádné přesnosti je přístroj schopen dodat velmi vysoké dávky záření do nádoru a zároveň maximálně šetřit okolní zdravé tkáně. Léčba je tedy velice šetrná. Zároveň je ale nezbytné, aby nádor nebyl příliš velký nebo počet ložisek příliš vysoký – limit je zhruba do 5 cm velikosti nádoru nebo do 3 ložisek. Existuje ale velké množství výjimek, o kterých vám v případě zájmu podáme bližší informace na naší telefonické lince nebo e-mailové adrese.

Léčba může probíhat ambulantně nebo na lůžku, záleží na preferencích pacienta. Na rozdíl od klasické radioterapie, která probíhá ve frakcích a trvá 6 až 8 týdnů, CyberKnife umožňuje tzv. radiochirurgii a hypofrakcionovanou radioterapii. To znamená, že ozáření je jednorázové nebo v několika málo aplikacích. Místo osmi a půl týdne bude pacient léčen 1-10 dnů se stejným či lepším výsledkem, nižší toxicitou a ve srovnání s léčbou cytostatickou nebo biologickou i levněji.

Neinvazivní léčba pomocí kybernetického nože je tedy:

 • rychlejší
 • přesnější
 • bezbolestná
 • většinou nemá závažné vedlejší účinky
 • žádná anestézie, umrtvení, omámení
 • umožňuje okamžitý návrat do pacientova běžného dne
 • nevyžaduje fixační rámy ke stabilizaci pacienta
 • nevyžaduje zadržování dechu či jiná nepříjemná omezení

 

K léčbě pomocí CyberKnife se hodí některé nádory mozku, míchy, ORL oblasti, plic, jater, slinivky, prostaty. Zdaleka ne každý nález na těchto orgánech je ale pro CyberKnife vhodný. O správné indikaci se poraďte se svým ošetřujícím lékařem nebo nám napište, rádi vám odpovíme, zda je terapie pomocí CyberKnife ve vašem konkrétním případě proveditelná.

 

Pro referující lékaře

Výčet indikací CyberKnife hrazených z veřejného zdravotního pojištění:

 • Lokalizovaný karcinom prostaty s nízkým rizikem u pacienta s očekávanou dobou přežití 5 a více let
 • Nemalobuněčný karcinom plic, stádium I a II, inoperabilní z interních příčin nebo z důvodu odmítnutí operace pacientem
 • Plicní metastázy maligního nádoru, počet nádorových ložisek <= 3
 • Jaterní metastázy inoperabilní z interních příčin, technických příčin (anatomická lokalita) nebo z důvodu odmítnutí operace pacientem, počet nádorových ložisek <= 3
 • Inoperabilní karcinom pankreatu s algickým syndromem (bolest VAS nad 5)
 • Reirradiace (opakované ozáření) recidiv a metastáz u nádorů hlavy a krku a kostních metastáz v páteři

Přednosta
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 373 493
Emailjakub.cvek@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 374
Emailerika.hajnova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 264
×
PředchozíDalší
Načítání